Inklusion af mennesker med handicap i foreningslivet

Møde i Fritidsnetværket
TEMA: Inklusion af mennesker med handicap i foreningslivet
STED: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

DATO: 12.10.2022 KL. 09.30 – 16.00

TILMELDING OG BETALING: Klik her for at tilmelde dig senest d. 1.10.2022

KONTAKT: Mads Brix Baulund: mb@handivid.dk

PROGRAM
09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe
10.00 – 11.15 VM i kørestolsrugby
11.15 – 11.30 Netværk
11.30 – 12.00 Inklusion i foreningslivet: Barrierer og potentialer, v. Videnscenter om handicap
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.40 Inklusion af børn og unge med særlige behov, v. Trine Ravn, Specialsport
13.45 – 14.25 Rising Stars – inklusion af børn med handicap i foreningslivet, v. Parasport Danmark
14.30 – 15.00 Pause: Kaffe, kage og walk and talk
15.00 – 15.40 Den gode inklusion og inklusionsstruktur, v. Tage Schmidt, Vejle Parasportsråd og Gaarslev Idrætsforening 

15.40 – 16.00 Afrunding

Praktisk information: Som en del af billetprisen medfølger en billet til Danmarks kamp ved VM i kørestolsrugby kl. 10. Parasport Danmark, der afholder VM, har stillet ca. 30 billetter til rådighed, så tilmeld dig hurtigst muligt! I så fald du alligevel ikke har mulighed for at deltage ved denne del, bedes du sende en mail til mb@handivid.dk, så den kan gives videre til andre deltagere.
PRIS: 340 kr. pr. deltager
ARRANGØRER

Videnscenter om handicap