KLSOCIAL 2021

KLSOCIAL 2021 den 24. november 2021

Det specialiserede socialområde er på mange måder udfordret, bl.a. som følge af massiv kritik fra borgerne, høje politiske forventninger og en snæver økonomisk ramme.

På årets KLSOCIAL-konference sætter vi fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde i og med det krydspres og udvikle indsatserne til voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Vi sætter bl.a. fokus på følgende temaer:

  • Hvordan kan vi som kommuner navigere strategisk i det krydspres, der er på socialområdet – ikke mindst som leder indenfor området?
  • Hvordan kan handicaporganisationer og kommuner komme hinanden i møde, så vi sammen kan arbejde for styrket kvalitet i sagsbehandlingen og en større fælles forståelse af problemer og løsninger?
  • Hvordan kan vi – i lyset af evalueringen af det specialiserede socialområde – arbejde for en fortsat udvikling af de specialiserede sociale tilbud, så de bedst muligt matcher borgernes behov?

Læs mere under fanebladet "Program” og tilmeld dig her på siden.

Løsningsgalleri
På konferencen planlægger vi et ’løsningsgalleri’, hvor deltagere på konferencen kan blive præsenteret for eksempler på god praksis i kommunerne. Du kan læse mere om dette og hvordan man som kommune eller organisation kan bidrage med sit projekt under fanen "Løsningsgalleri.

Tid og sted
KLSOCIAL 2021 afholdes den 24. november 2021 kl. 9-16 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus

Tilmelding her

Se det fulde program her

Pris
Deltager: Kr. 2.095,- ex. moms

Bestilling af stand: Kr. 7.795,- ex. moms

Betalingsform
Faktura fremsendes efter konferencen. Der vil ikke blive fremsendt faktura, hvis KL må aflyse konferencen.