ALLE TIL IDRÆT - hent alle kapitler og aktiviteter

Alle elever har brug for at være sammen med andre elever i idrætsundervisningen eller andre bevægelsesfællesskaber. Men vi oplever, at inklusion i idrætsundervisningen er en udfordring for mange lærere. De efterlyser gode råd til, hvordan elever med funktionsnedsættelse kan deltage i idrætstimerne.

ALLE TIL IDRÆT er en vejledning i at skabe inkluderende idrætsundervisning i folkeskolen. Bogen gennemgår både teoretiske og praktiske overvejeler og indeholder desuden konkrete aktiviteter med tilpasninger til et helt skoleår for 1.- 9. klasse.

ALLE TIL IDRÆT henvender sig først og fremmest til lærere, pædagoger, terapeuter, studerende, undervisere på uddannelser og andre med interesse for idrætsundervisning i grundskolen. Men vi håber også, at for eksempel pædagoger i daginstitutioner og frivillige i foreninger kan hente inspiration i materialet.

Bogen kan købes her for 250 kroner plus porto

Download bogens kapitler

Her kan du downloade de enkelte kapitler fra bogen samt eksempel på undervisningsplanlægning.

Indholdsfortegnelse

Indledning

Del 1: Inkluderende læringsfællesskaber og differentiering i idræt

Del 2: Specialpædagogik og idrætsdidaktik

Del 3: Differentiering gennem tilpasninger, undervisningsformer og organisering

Del 4: Tilpasninger til kompetenceområder

Del 5: Kompetenceområder og aktiviteter med tilpasninger 1. - 9. klasse

Del 6: Alle til prøve i idræt

Del 7: Rekvisitter

Del 8: Teoretiske perspektiver på deltagelse i idræt

Supplerende litteratur og referencer

Bilag: Eksempel på undervisningsplanlægning

Download bogens aktiviteter

Her finder du de mange forslag til konkrete aktiviteter, fordelt på klassetrin til brug i idrætsundervisningen.

Du kan desuden finde flere aktiviteter i vores aktivitetsdatabase Find lege og spil