Kom til online seminar om nye muligheder på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap under corona

Det Centrale Handicapråd og Videnscenter om handicap inviterer til online seminar torsdag d. 6. maj, hvor Gry Egstrup fra virksomheden TDC og professor Thomas Bredgaard bl.a. vil holde oplæg. På seminaret undersøger vi, om corona har skabt nye muligheder på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

Torsdag d. 6. maj kl. 12.00-14.00 inviterer Videnscenter om handicap og Det Centrale Handicapråd online seminar, hvor vi håber at få nye perspektiver fra virksomheder, jobcentre, mennesker med handicap og handicaporganisationer på mulighederne for mennesker med handicap under corona.

Tilmeld dig seminaret her

I Videnscenter om handicap er vi naturligvis opmærksomme på de mange negative konsekvenser ved corona, men ved dette seminar prøver vi at udforske de potentialer, situationen skaber på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

Læs mere om seminaret her

Som konsekvens af Coronakrisen har rammerne for arbejdet og samarbejdet på rigtig mange danske arbejdspladser nemlig ændret sig markant. Mange virksomheder har taget ”digitale tigerspring” og været nødsaget til at udforske nye balancer i forhold til hjemmearbejde, mødeformer og arbejdstid.

På tværs af sektorer er der er nok en udbredt erkendelse af, at alt ikke kan klares digitalt via Teams og Zoom. Samtidigt oplever vi, hvordan den nødvendige omstilling også giver anledning til positive refleksioner om, hvordan nye måder at være sammen på og nyebalancer mellem privatliv, arbejdsliv, ude og hjemme rent faktisk også åbner op for nye resultater og nye løsninger. Det er emner som disse, vi dykker ned i på seminaret.

Oplægsholdere ved seminaret

Ved seminaret vil der være en række korte oplæg fra nedenstående parter, som skal give en forståelsesramme og inspirere tilspændende drøftelser i breakouts og i plenum, hvor alle deltagere i seminarer kan komme til orde.

  • Velkomst og baggrund v. formand for Det Centrale Handicapråd, Liselotte Hyveled og udviklingsleder fra Videnscenter omhandicap, Rasmus Duus.
     
  • Vidensoplæg fra Thomas Bredgaard, professor ved Aalborg Universitet og leder af Forskningscenter for handicap & beskæftigelse
     
  • Oplæg fra Gry Egstrup, HR-direktør i TDC Group, om de øgede muligheder for inklusion og fleksibilitet, som Corona-krisen harbragt med sig.