Konsulent til helhedsorienteret indsats for veteraner med PTSD

Vil du støtte veteraner, som har gennemgået et behandlingsforløb i psykiatrien, til en god hverdag? Vil du, sammen med kollegaer, være med til at udvikle indsatsen for veteraner med PTSD? Har du lyst til at være en del af en lille arbejdsplads med højt til loftet, hvor vi både udvikler indsatser og formidler viden, som gør en forskel i praksis?

Jobbet
På vej mod en god hverdag er et tilbud til veteraner, der har været udsendt til krigs- eller katastrofeområder, og efterfølgende er blevet behandlet for PTSD i psykiatrien. På vej mod en god hverdag bygger på erfaringer fra et landsdækkende projekt, som Videnscenter om handicap og Soldaterlegatet gennemførte i 2015-2020. Du kan læse mere om erfaringer, metoder og resultater på
vores hjemmeside her.

Som konsulent vil din hovedopgave være at støtte veteranerne primært bosat i Region Syddanmark i at opnå et godt hverdagsliv og forbedre deres muligheder for at deltage i arbejdsliv og fritidsaktiviteter. Du bliver ankerperson for en gruppe på 10-12 veteraner. Du vil have regelmæssig kontakt med hver enkelt veteran i form af hjemmebesøg, fritidsaktiviteter, ledsagelse til møder hos myndigheder, undersøgende arbejde i lokalsamfundet mv. Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt både i vores team, men også med samarbejdspartnere i kommuner og Veterancentret. Derudover mødes du sammen med dine kollegaer med alle veteraner med jævne mellemrum til aktiviteter og 4-5 årlige internatkurser á 1-4 dages varighed.

Du skal også sammen med dine nærmeste kollegaer stå for en række opgaver i forhold til beskrivelse, udvikling og formidling af indsatsen På vej mod en god hverdag. Du vil også blive en del af Videnscenter om handicaps generelle arbejde med at styrke aktivt liv for mennesker med handicap.

I din hverdag vil du således primært være på vejene og på besøg hos veteraner i Region Syddanmark. Der vil også være møder med dine nærmeste kollegaer i indsatsen, kollegaer i videnscentret i Høje Taastrup og eksterne samarbejdspartnere. Dertil vil der også være nogle opgaver bag skrivebordet på dit hjemmekontor. Altså rig mulighed for en afvekslende hverdag.

Dine kompetencer:

 • Du har først og fremmest flere års erfaring med mennesker i krise. Herunder relationsarbejde med mennesker med psykiske udfordringer – gerne også psykiatriske diagnoser.
 • Du har erfaring og relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for socialt arbejde.
 • Du har erfaring med at skabe deltagelse og aktivt liv for mennesker i udsatte positioner. Du tror på deltagelse som vejen til bedre liv og er klar til at bruge dig selv aktivt som ligeværdigt involveret i aktiviteter og samvær.
 • Du har personlig integritet, er relationsstærk og har gode kommunikationsevner.
 • Du kan se dig selv i et job, hvor du en stor del af tiden er alene om opgaverne. Men henter også energi i at samarbejde med kollegaer i et lille dynamisk team.
 • Du har egen bil, bor i Region Syddanmark og mulighed for at have hjemmearbejdsplads.
 • Du bliver en del af en civil indsats for tidligere udsendte, og der er intet krav om erfaring fra forsvaret.

Vi tilbyder:

 • En stilling på 37 timer med stor selvstændighed i arbejdet.
 • En konsulentstilling med en unik mulighed for at bruge mange sider af sig selv i jobbet. Både socialfaglige kvalifikationer og interesser for at hjælpe mennesker i krise, men også mere personlige interesser for et godt og aktivt liv bringes med ind i dit arbejde. En arbejdsplads med højt til loftet og god plads til, at du kan være med til at forme På vej mod en god hverdag.
 • Gode kollegaer i forskellige aldersgrupper og med meget forskellige faglige baggrunde.
 • God mulighed for selv at tilrettelægge dit arbejde: Hjemmearbejde, flextid, betalt frokostpause og afspadsering ved evt. overarbejde.
 • Arbejdssted fra dit eget hjem.
 • Løn og ansættelsesvilkår som følger Statens regler og satser.

Ansøgninger sendes til: post@remove-this.handivid.remove-this.dk. Skriv i emnefeltet: ”Veterankonsulent”. Yderligere oplysninger: Centerchef Dorte Nørregaard, tlf. 40 92 27 64 eller konsulenterne i teamet: Morten Juhl Munk, tlf. 24 83 86 98 eller Peter Due, tlf. 26 80 11 46.

Alle, der kan se sig selv i stillingen og vores forventninger til kompetencer, talent og erfaring er velkomne til at ansøge stillingen. For den rette kandidat, er mulighederne i forhold til timetal mm. ikke fastlåste.
 

Ansøgningsfrist: Fredag den 18. juni 2021 kl. 12.

Ansættelsessamtaler: Indledende online-samtale: 23. juni 2021. Endelige samtaler: 28. juni 2021.

Ansættelse: 9. august 2021.

Videnscenter om handicap er en selvejende institution, som udvikler, samler og formidler viden om aktivt liv for mennesker med handicap. I næsten 25 år har vi som neutral platform for viden på tværs af handicap, diagnoser og interesser arbejdet med, hvordan mennesker – uanset udfordringer – får mulighed for at deltage på lige fod med alle andre i fritiden, i skole/uddannelse og ikke mindst på arbejdsmarkedet. Centret har 10 ansatte og er placeret i Handicaporganisationernes Hus lige ved Høje Taastrup station, men vores fokus er landsdækkende.

Læs mere om Videnscenter om handicap på vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.