Vi jubler: Arbejdet med at fremme aktivt liv og deltagelse kan fortsætte!

Det er i dag meldt ud, at Videnscenter om handicap indgår i den aftale om udmøntning af reserven, som regeringen og forligspartierne er blevet enige om.Der afsættes i alt 17,4 mio. kr. til videreførelse af videnscentrets arbejde i perioden 2022-2025.

Vi er meget glade for at kunne fortsætte arbejdet for, at mennesker med handicap får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldfyldig deltagelse i samfundslivet. Vi glæder os til i de kommende tre år at nedbryde barrierer og skabe løsninger for at flere kan være med i fællesskaber i samfundet.

Fra Videnscenter om handicap skal der lyde et stort tak til forligsparterne. Der er fortsat meget at gøre for, at mennesker med handicap får bedre muligheder for at deltage i arbejdsfællesskaber, i skolen, på uddannelsesinstitutioner og i fritiden.

Læs hele aftalen om udmøntning af reserven her