Publikationer

0

Kurven er tom. Vælg en eller flere bøger, som du gerne vil bestille hjem

I Videnscenter om handicap udgiver vi bøger, foldere og film om tilpasset idræt og bevægelse, arbejdsliv, friluftsliv og meget andet gennem vores eget forlag. En del af materialet kan købes her fra siden, og mange bøger og foldere kan downloades gratis. Der lægges 50 kroner i porto på alle bestillinger uanset antal.

Er du synshandicappet? Du har også mulighed for at bestille nogle af vores materialer i en mere tilgængelig version. Skriv til post@remove-this.handivid.remove-this.dk eller ring på 46 34 00 00 for at høre mere.

Fri leg

 - Gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn

Af Karsten Olsen, Tine Soulié og Tine Teilmann
Redigeret af Dorte Herholdt Silver og Bo Therkildsen
Udgivet i samarbejde mellem Videnscenter okm handicap og Videncenter for Synshandicap, 2010

Pris: Hæftet er gratis at bestille og/eller downloade. Skriv til nh@handivid.dk, hvis du vil bestille det fysiske hæfte.

Dette hæfte giver nogle bud på en række centrale spørgsmål for lærere og pædagoger i forhold til at inkludere blinde og stærkt svagsynede børn i frikvartererne og i SFO'en:

  • Hvordan hjælper man barnet med at udvikle gode strategier for at komme med i legen og fællesskabet?
  • Hvilke aktiviteter er gode at sætte i gang, så alle børn kan være med?
  • Hvordan kan man hjælpe det blinde/svagsynede barn til legeaftaler i frikvarteret og SFO'en?
  • Hvordan undgår man at stå i vejen for aftaler mellem det blinde/svagsynede barn og andre børn?
  • Hvordan indretter man skolegården og legeområderne mest hensigtsmæssigt?
  • Hvordan skaber man et miljø med plads til forskellighed? Ideerne retter sig især mod børn fra børnhaveklassen til omkring 5. klasse, men de principper og ideer, der præsenteres, kan anvendes bredt i arbejdet med blinde/svagsynede børn og unge.

Da mange børn har svært ved at håndtere ustrukturerede aktiviteter, vil mange af ideerne i hæftet gavne hele klassen, ikke kun det blinde/svagsynede barn.