Deltagelse

Deltagelse kan defineres som handling sammen med andre i forhold til en fælles sag i en social aktivitet ud fra konkrete betingelser.

Hvis en person med nedsat funktionsevne skal kunne deltage i et fællesskab, er det vigtigt, at kroppens funktionsevne anerkendes, og at omgivelserne gøres tilgængelige i forhold til de forudsætninger, personen har.

De andre i fællesskabet må være åbne for at bruge personens ressourcer og føle sig trygge ved at samarbejde med ham. Og de må være parate til at arrangere og lægge til rette, så personen kan bruge sine færdigheder i den aktivitet, der er tale om, og i forhold til den fælles sag.

Når de betingelser er til stede, vil personer med handicap kunne glemme kroppen som begrænsning og kan rette opmærksomheden mod at deltage i fællesskabet.

Deltagelse i idræt

Idræt kan bane vejen for, at mennesker med handicap kan føre et generelt mere aktivt liv. Der er mange fællestræk mellem idrætsfællesskabet og andre sociale fællesskaber, så man kan transformere sine erfaringer fra et sted til et andet.

Når andre ser personen som aktiv idrætsudøver, er de mere tilbøjelige til at invitere ham til at tage plads og udfolde sig i andre fællesskaber. Erfaring herfra bringes videre ind i andre sociale sammenhænge. På den måde tager det ene det næste med sig og løfter personen ind i en position som aktiv medborger.

Læs om flere centrale begreber