Deltagelse

Deltagelse kan defineres som handling sammen med andre i forhold til en fælles sag i en social aktivitet ud fra konkrete betingelser.

Hvis en person med nedsat funktionsevne skal kunne deltage i et fællesskab, er det vigtigt, at kroppens funktionsevne anerkendes, og at omgivelserne gøres tilgængelige i forhold til de forudsætninger, personen har.

De andre i fællesskabet må være åbne for at bruge personens ressourcer og føle sig trygge ved at samarbejde med ham. Og de må være parate til at arrangere og lægge til rette, så personen kan bruge sine færdigheder i den aktivitet, der er tale om, og i forhold til den fælles sag.

Når de betingelser er til stede, vil personer med handicap kunne glemme kroppen som begrænsning og kan rette opmærksomheden mod at deltage i fællesskabet.

Læs om flere centrale begreber