Empowerment

Empowerment (myndiggørelse) er knyttet til menneskets udvikling af identitet, fælles forståelse og troen på/ønsket om at kunne gøre en forskel. Myndiggørelse hænger sammen med personers konkrete erfaringer/læring og handler om deres evne til at bruge de givne muligheder eller deres evne til at kæmpe for, at mulighederne bliver givet.

Idræt kan være led i denne proces for mennesker med funktionsnedsættelser ved, at:

  • Fysisk udfoldelse fører til forbedret funktion.
  • Mestringsoplevelse medfører øget oplevet handlekompetence.
  • Større tillid til kroppen forbedrer selvopfattelsen og selvagtelsen.
  • Mentale problemer som store følelsesmæssige udsving mindskes.
  • Højere aktivitetsniveau fører til øget social accept.

(Hutzler, 1990)

Læs om flere centrale begreber