Empowerment

Empowerment (myndiggørelse) er knyttet til menneskets udvikling af identitet, fælles forståelse og troen på/ønsket om at kunne gøre en forskel. Myndiggørelse hænger sammen med personers konkrete erfaringer/læring og handler om deres evne til at bruge de givne muligheder eller deres evne til at kæmpe for, at mulighederne bliver givet.

Idræt kan være led i denne proces for mennesker med funktionsnedsættelser ved, at:

  • Fysisk udfoldelse fører til forbedret funktion.
  • Mestringsoplevelse medfører øget oplevet handlekompetence.
  • Større tillid til kroppen forbedrer selvopfattelsen og selvagtelsen.
  • Mentale problemer som store følelsesmæssige udsving mindskes.
  • Højere aktivitetsniveau fører til øget social accept.

(Hutzler, 1990)

For at opnå empowerment kan idræt og bevægelse tilpasses pædagogisk og didaktisk således, at aktiviteten bliver en proces, hvor deltageren kan tage del som en ligeværdig og væsentlig aktør, med en følelse af at kunne bidrage til og være medansvarlig for aktivitet og fællesskab og med en følelse af kontrol og selvstændighed.

Deltagelse i idrætsaktiviteter er forbundet med tre elementer, der bidrager til empowerment: Oplevelsen af sig selv som social aktør, forbedret evne til at nå sine må og social integration (Blinde & Taub, 1999).

Læs om flere centrale begreber