Funktionsnedsættelse

Begrebet funktionsnedsættelse er det overordnede begreb for tab eller nedsættelse af kropslige eller mentale funktioner. Det er samspillet mellem personens funktionsevne og omgivelserne, der bestemmer betydningen af funktionsnedsættelsen og dermed personens handicap.

En person med synshandicap, der har alle de nødvendige hjælpemidler til at kunne udføre sit arbejde, vil måske ikke betragte sig selv som handicappet på arbejdspladsen. Men hvis han ikke bliver inddraget i fællesskabet i idrætsklubben, fordi de andre ikke ved, hvordan de skal kommunikere med ham, kan hans funktionsnedsættelse betyde, at han oplever sig selv som handicappet i den sammenhæng.

Funktionsevne er altså betinget af den sammenhæng, som personen indgår i. I idræt er det fx afgørende, at aktiviteten tilpasses, så personens funktionsnedsættelse ikke bliver til et handicap der begrænser deltagelse.

Læs mere om begrebet i FN's handicapkonvention

Læs om flere centrale begreber