Mening

Mening betyder inden for tilpasset idræt og bevægelse, at deltagerne beskæftiger sig med aktiviteter, som kan engagere og motivere den enkelte.

Et eksempel kan være oplevelsen af flow - en tilstand af selvforglemmende opslugthed af en aktivitet, der fuldstændig lægger beslag på individets opmærksomhed og giver en fornemmelse af uanstrengt og spontant at have kontrol.

Oplevelsen er ofte forbundet med at glemme tid og sted og med en intens følelse af mening, tilfredshed og styrke. Den optræder oftest i grænselandet mellem på den ene side angst – hvor der er for mange krav, muligheder og udfordringer – og på den anden side kedsomhed, hvor der er for få (Mihaly Csikszentmihaly, 1989).

Et andet eksempel er den ekstatiske krop – hvor deltageren er så opslugt af aktiviteten, at fokus er herpå og ikke på kroppen - heller ikke på en evt. dysfunktionel krop med en funktionsnedsættelse (Leder, 1990).

Læs om flere centrale begreber