Uderehabilitering

Det bliver stadig mere almindeligt at bruge udendørsområder i rehabiliteringen. Der er en voksende forståelse for, at naturoplevelser og udeliv kan bidrage positivt til, at mennesker finder tilbage til et aktivt og meningsfuldt liv efter sygdom eller skade. Der er efterhånden mange eksempler på, at man tilrettelægger udeområder, så de er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelse. Det gælder i skoven, på stranden, i parken eller i små byrum. Også ved en del rehabiliteringsinstitutioner lægges udeområder tilrette for, at de kan bruges som aktivitetsrum for patienter.

En række af forskellige faggrupper byder ind med idéer om, hvad udeaktiviteter kan tilbyde i rehabiliteringsprocessen, f.eks. ergo- og fysioterapeuter, psykologer, læger, idrætspædagoger, arkitekter og byplanlæggere. Derfor er der også forskellige opfattelser af, hvad begrebet uderehabilitering dækker.

I bogen ’Rehabilitering ude – nye ressourcer og perspektiver i rehabiliteringen’ foreslår forfatterne derfor, at vi taler om rehabilitering ude og afgrænser det på følgende måde:

Rehabilitering ude er en form for rehabiliteringsaktivitet, hvor målet er at udløse de rehabiliterende processer og muligheder i mødet med naturen gennem bevægelse og nærvær i naturen.

Læs mere om uderehabilitering her.

Læs om flere centrale begreber her.