Natur for alle - kortlægning og formidling af tilgængelig natur

Mange mennesker med handicap vil gerne mere ud i naturen. Men en tur ud i det fri rummer en række barrierer, som gør det svært at få de samme naturoplevelser som andre. Barriererne handler fx om mangel på ledsagelse, hindringer i det fysiske miljø, mangel på hjælpemidler og manglende information om tilgængelige udflugtsmål.  

At have adgang til at være i naturen har en positiv effekt på sundhed, livskvalitet og socialt samvær. ”Natur for alle” arbejder for, at mennesker med handicap får bedre muligheder for at have et aktivt friluftsliv. 

Digital platform med tilgængelige stier

Om projektet:

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt projektleder Lærke Falstaff på lf@remove-this.handivid.remove-this.dk eller tlf. 9282 5094, kl. 9-15, mandag-fredag

Formålet med ”Natur for alle” er at skabe en digital platform, hvor alle mennesker med handicap kan finde stier i naturen, som passer til deres behov og eventyrlyst. Familie, venner, pædagogisk personale eller lærere kan også bruge den nationale platform. Derudover giver den inspiration til en bredere gruppe, fx børnefamilier med barnevogn, personer i genoptræning eller ældre.

Brugerne i centrum

"Natur for alle" arbejder for, at mennesker med handicap får inspiration til tilgængelige naturoplevelser i Danmark

Mennesker med forskellige typer handicap med interesse for naturen bliver frivillige frontløbere. Gennem aktiviteter i naturen, personlige fortællinger på sociale medier og anden formidling inspirerer de andre til at bruge naturen mere.

Projektets tre faser

Læs om projektets tre faser herunder, eller hent en grafisk illustration af projektet her.

Fase 1: Brugerinddragelse og indsamling af viden

Fokus er at få inddraget personer og medlemsorganisationer, der repræsenterer mennesker med fysiske, psykiske, sensoriske og kognitive funktionsnedsættelser. Brugernes behov i naturen afdækkes, og på den baggrund udvikles krav til tilgængelighedsregistrering og skabelonen til en brugerplatform. Der rekrutteres frivillige frontløbere fra gruppen af brugere. Derudover inddrages friluftsorganisationer, lodsejere og andre interessenter, som udvikler, drifter og formidler naturområderne til daglig. 

Fase 2: Udvikling af løsning og test

Der udvikles en løsning til registrering af tilgængelighed, og en digital platform til visning af tilgængelige stier. I samarbejde med lodsejerne registreres en vis mængde tilgængelige stier i hele Danmark. Der arbejdes også med at sikre, at data om tilgængelighed kan vises på andre digitale platforme, ligesom der udvikles en trustpilot-funktion, hvor brugerne kan vurdere naturstierne. De frivillige frontløbere og lodsejerne inddrages i testning og tilpasning af løsningerne.

Fase 3: Udbredelse af løsning

Løsningen udbredes til brugere og flere lodsejere. Her spiller de frivillige frontløbere en vigtig rolle i at sikre aktiviteter i naturområderne og opmærksomhed om projektet. Frontløberne er aktive på sociale medier og medvirker i en kommunikationskampagne, der skal udbrede løsningen til brugere og flere lodsejere.

Projektet er et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Friluftsrådet, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Videnscenter om handicap. Repræsentanter fra disse organisationer danner sammen med AAGE V. JENSEN NATURFOND projektets styregruppe. 

"Natur for alle" er et treårigt projekt, der løber fra juni 2021 til maj 2024. Friluftsrådet og AAGE V. JENSEN NATURFOND har med fondsmidler gjort projektet muligt.

Se en video med projektleder Lærke Falstaff, der fortæller om Natur for alle herunder: