Ja, det kan betale sig! Mennesker med handicap er værdifuld arbejdskraft

TEMAARTIKEL

3 ud af 4 danske arbejdsgivere udtrykker en positiv holdning i forhold til at ansætte medarbejdere med handicap. Størstedelen af disse arbejdsgivere forholder sig dog passivt og har ikke medarbejdere med handicap ansat. Passiviteten skyldes i mange tilfælde arbejdsgivernes usikkerhed om, hvorvidt det det er økonomisk rentabelt at ansætte medarbejdere med handicap. Men ifølge dansk og international forskning er der store gevinster at hente, hvis det gøres rigtigt.