Nyt ansigt i videnscentret

I april starter Mads Brix Baulund i Videnscenter om handicap. Han afløser Mie Maar Andersen, mens hun er på barsel.

Ny konsulent i videnscentret

Mads Brix Baulund, portræt

Mads skal primært arbejde med fritidsområdet. Han kommer til at arbejde med områderne aktiv fritid, bevægelse og deltagelse i foreningsliv.

Mads har både arbejdsmæssig og frivillig erfaring fra fritidsliv. I sin fritid understøtter han blandt andet udviklingen af parasportens elitedel som udvalgsmedlem i Eliteudvalget i Parasport Danmark, hvor han også er atletrepræsentat og repræsenterer de danske elite-paraatleters interesser i dansk og international sammenhæng. Derudover sidder han i bestyrelsen i IBSA – International Blind Sports Federation.

Mads har en kandidat i Journalistik og Sundhedsfremme fra Roskilde Universitet. Han kommer fra en stilling som International konsulent i Danske Handicaporganisationer, og har bl.a. tidligere været formand for SUMH - Sammenslutningen Unge Med Handicap.