Nyt studie: Børn af forældre i krig klarer sig dårligere i skolen end andre børn

Børn af fædre, der har været udsendt og deltaget i kamphandlinger får lavere karakterer til deres afgangseksamen end børn af fædre uden kamperfaring. Det viser et nyt studie foretaget af VIVE. 

Der er en øget risiko for at udvikle psykiske lidelser for soldater, som udsendes til konfliktområder. Men det er ikke kun de soldater, som deltager i kamphandlinger, der efterfølgende mærker konsekvenserne. Også deres familier rammes. Børn af udsendte soldater har således en øget risiko for adfærdsproblemer.

Hvis du vil vide mere

Videnscenter om handcaps veteranindsats ”På vej mod en god hverdag” er et håndholdt tilbud til veteraner, som har været i behandling for PTSD, og som har behov for personlig støtte for at komme tilbage til hverdagen efter udsendelse. 

Læs mere om indsatsen her

Kontakt konsulent hos Videnscenter om handicap Michael Hougaard Luther Madsen på mail mhm@remove-this.handivid.remove-this.dk eller telefon 43141401, hvis du vil høre mere.

Det viser de foreløbige resultater af VIVEs arbejdspapir ”The Effect of Fathers’ Combat Exposure on Children’s Test Scores and Mental Health”. Børnenes forventede karaktergennemsnit falder fra 6,7 til 6.3. Arbejdspapiret viser desuden, at fædre, som har været i kamp, oftere får en misbrugsdiagnose end fædre uden kamperfaring, og deres børn og ægtefæller har mere kontakt til det psy­kiatriske sundhedssystem og i højere grad køber antidepressiv medicin.

Læs mere om arbejdspapirets konklusioner her.

Arbejdspapiret præsenteres på Veterankonferencen 2022 den 10. oktober, hvor konsulent fra Videnscenter om handicap Michael Madsen, der til daglig arbejder med videnscentrets indsats for veteraner med PTSD ”På vej mod en god hverdag”, også deltager.

"Som konsulent i videnscentrets veteranindsats oplever jeg, at hele familien rammes, når en forældre har deltaget i kamphandlinger som udsendt. Jeg oplever også, at børnene kan have skoleudfordringer, ligesom de øvrige familiemedlemmer ofte påvirkes psykisk. I vores indsats arbejder vi med udgangspunkt i veteranens liv, og støtter veteranen 360 grader i forhold til hele hverdagslivet, herunder fritid, beskæftigelse og familieliv," siger Michael Madsen.

I forbindelse med udgivelsen af VIVEs arbejdspapir har TV Midtvest talt med en af de veteraner, som er med i Videnscenter om handicaps veteranindsats. Læs artiklen og se en video med familien her. 

Arbejdspapir del af et større studie

Arbejdspapiret er en del af studiet ”Returning Soldiers”, der løber fra august 2017 til december 2022. Her undersøges det, hvilke omkostninger det har for soldater at blive udsendt til krigs- og konfliktområder. Disse omkostninger belyses i et økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt perspektiv.

Læs mere om ”Returning Soldiers” her: https://www.vive.dk/da/undersoegelser/returning-soldiers-2542/

Veterankonferencen 2022 afholdes mandag den 10. oktober kl. 8.30-13 i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K.

Tilmeld dig her senest torsdag d. 6. oktober kl. 9 : https://vive.nemtilmeld.dk/76/. Det er gratis at deltage.