Natur for alle - Tilgængelighedsmærkning af naturstier

Kort projektbeskrivelse

En stor andel af mennesker med funktionsnedsættelser er ufrivillige inde-mennesker. Det skyldes, at naturen – både den vildere og den plejede natur – ikke er tilgængelig for dem. Det at have adgang til og være i naturen har en positiv effekt både i forhold til sundhedsfremme, livskvalitet og socialt samvær. Det skyldes, at naturen har en restituerende effekt og giver en naturlig anledning til samvær.

Formålet med projektet ”Natur for alle – tilgængelighedsmærkning af naturstier” er at udvikle en tilgængelighedsmærkning, så flere mennesker med funktionsnedsættelser kan komme ud i naturen. Samtidig skal frivillige frontløbere gennem konkrete aktiviteter, anmeldelser og personlige fortællinger skabe anledning til at flere kommer ud i naturen.

Projektet har tre faser:

  • I den første fase udvikles krav til tilgængelighedsmærkningen og skabelonen til en brugerplatform fastlægges på baggrund af input fra mennesker med handicap, friluftsorganisationer, lodsejere og andre interessenter. Fokus skal være på ikke blot at lave en platform for målgruppen til naturoplevelser, men også at sikre, at information om tilgængelighed bliver en del af andre natur- og stisider. Dette arbejde kombineres med en undersøgelse af de eksisterende mærkninger og erfaringer fra ind- og udland.
     
  • I den anden fase skal mærkningsordningen ud og leve i praksis. I samarbejde med lodsejerne registreres stier på platformen, så der opnås en vis mængde registrerede stier fordelt over hele landet. I denne fase laves der også stikprøvekontrol af registrerede naturstier, ligesom der udvikles en trustpilot-funktion, hvor brugerne kan kommentere og vurdere naturstierne.
     
  • I den sidste fase udbredes tilgængelighedsmærkningen til brugere og yderligere lodsejere. Her spiller de frivillige frontløbere en vigtig rolle ved at sikre aktiviteter i naturområderne. Det skal medvirke, at flere fra målgruppen bliver fortrolige med at bruge naturen aktivt. Frontløberne er til stede på sociale medier og fungerer som case-personer i kommunikationskampagnen som skal udbrede og rekruttere brugere og samarbejdspartnere i etableringen af mærkningsordningen.

Registreringerne af tilgængelig natur skal forankres i en bæredygtig model der sikrer at det også i fremtiden bliver muligt at finde naturoplevelser og at der fremadrettet kan blive opdateret information og registreret nye stier.

Projektet er opstået i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Friluftsrådet, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Videnscenter om handicap. I styregruppen sidder foruden disse organisationer også AAGE V. JENSEN NATURFOND.