Brian arbejder som kranfører

Arbejdsliv

Videnscenter om handicap samarbejder med mennesker med handicap, virksomheder og den offentlige sektor om at finde nye veje til arbejdsfælleskabet for mennesker med handicap. Alt for mange mennesker med handicap står uden for, selvom de både kan og ønsker at deltage.

Vi anser arbejdsfælleskabet som et af de mest centrale og betydningsfulde fællesskaber, vi har. Et aktivt arbejdsliv kan være afgørende for, at mennesker med handicap også bevæger sig ind i andre sammenhænge og skaber en identitet som et aktivt menneske, med udvikling af sociale relationer, netværk og social kapital i bred forstand.

Mennesker med handicap er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet med en markant lavere beskæftigelsesgrad end mennesker uden handicap. Ikke alle mennesker med handicap kan deltage eller ser sig som selv deltage i arbejdsfællesskaber, men undersøgelser viser, at en stor gruppe af mennesker med handicap både kan og ønsker at arbejde, men står uden for arbejdsmarkedet og dets fælleskaber.

Arbejdsfællesskabet kan give identitet og tilhørsforhold

Videnscenter om handicap har i 25 år hjulpet mennesker med handicap med at indtræde eller genindtræde i arbejdsfælleskabet. I alle årene og på tværs af vores indsatser arbejder vi i Videnscenter om handicap ud fra den grundlæggende tilgang, at det aktive liv og deltagelse i samfundets fælleskaber er en del af svaret på ’det gode liv’. 

Vi anser arbejdsfælleskabet som et af de mest centrale og betydningsfulde fællesskaber, vi har i Danmark. Det er i dette fælleskab, at mange af os henter en stor del af vores identitet. Et aktivt arbejdsliv kan give et socialt tilhørsforhold, identitet og give respekt – både fra andre og fra én selv. At opleve sig selv som en del af et fælleskab, hvor man kan bidrage og sætte sig selv i spil, har en afgørende betydning for alle mennesker. Her har arbejdsfællesskabet og økonomisk aflønning et særligt potentiale, da det her er meget tydeligt, at bidraget til fællesskabet værdsættes i bogstavelig forstand.

Mennesker med handicap er udfordrede af, at de ikke nødvendigvis bliver inviteret til og inkluderet i arbejdsfællesskaber. Vi er optagede af, hvordan arbejdspladser med deres fokus på effektivitet, lønsomhed og kompetencer kan være med til at fremme eller hindre deltagelsen i arbejdsfællesskaber for mennesker med handicap.

Behov for brobygning mellem borger og arbejdsplads

Arbejdspladser er på én gang ofte med til at reproducere begrænsende forestillinger om, hvilke kompetencer mennesker med handicap har, og hvilke jobfunktioner og roller i fællesskabet de kan varetage, samtidig med at de kan åbne for koblinger mellem kompetencer og jobfunktioner, som ikke ellers ville ske. Vi ser det som en kerneopgave at bidrage til en nuanceret forståelse af disse forhold og den nødvendige brobygning mellem mennesker med handicap og arbejdsmarkedet.

Med afsæt i brugerperspektiver og praksis skaber og formidler vi viden om både indre (hos det enkelte menneske) og ydre barrierer for deltagelse i arbejdsfællesskabet for mennesker med handicap. Derfor samarbejder vi bredt med mennesker med handicap, virksomheder og jobcentre/praksisaktører med fokus på at kvalificere indsatser og afprøve nye metoder og samarbejdsflader. Det gør vi gennem netværk, projektsamarbejder og vidensudveksling.


Læs mere om arbejdsliv for mennesker med handicap

Litteratur

(Link til litteraturliste)

Netværk

Videnscenter om handicap driver et netværk af virksomheder og handicaporganisationer, som udveksler erfaringer og arbejder for at finde nye indgange til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Læs mere.

Podcast

"Job på trods" er en podcastserie om det rummelige arbejdsmarked og de mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Ressourceforløb

Læs Videnscenter om handicaps anbefalinger til det gode ressourceforløb her.