""

Beskæftigelsesnetværk

Videnscenter om handicap driver et beskæftigelsesnetværk for handicaporganisationer (pt. 14 medlemsorganisationer), der ønsker at skabe nye beskæftigelsesmuligheder for deres målgruppe gennem udforskning af ny viden, udveksling af erfaringer samt gennem et handlingsorienteret samarbejde med handicaporganisationer og virksomheder. Netværket samarbejder blandt andre med TDC om denne dagsorden.

Om netværket:

Vil du vide mere om netværket?

Kontakt konsulent Rasmus Duus på rd@remove-this.handivid.remove-this.dk

Netværket er til for:

  • Udveksling af erfaringer og fundament for øget samarbejde mellem handicaporganisationer
  • Fælles udforskning af nyeste viden (forskning, projekter og best practice)
  • Fokus på tæt samarbejde med virksomheder (TDC og andre) med henblik på konkret udvikling af jobmuligheder og ny viden

Der er mange beskæftigelsesinitiativer på handicapområdet, og medlemmerne i netværket får ved møderne mulighed for at udveksle erfaringer og inspiration med hinanden. Videnscenter om handicap faciliterer netværksmøderne og har blik for, at netværket har ’fingeren på pulsen’ ved at inddrage eksterne videnspersoner og oplægsholdere samt ved at løbende at skabe fælles handlingsrum med virksomheder, som ønsker at ansætte og fastholde medarbejdere med handicap. 

Netværket samarbejder internt og eksternt med andre aktører med følgende temaer på forskellig vis:

  • Overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked
  • ‘Mentale’ barrierer i jobsøgningen og beskæftigelsesindsatsen
  • Virksomhedernes rummelighed og rekrutteringsadfærd
  • Metoder i beskæftigelsesindsatsen: Hvad virker?