""

Litteratur

Vores informationsspecialist har her samlet noget af den allerbedste, aktuelle litteratur om arbejdsliv for mennesker med handicap. Du kan altid henvende dig til os for mere viden om litteratur.

(Senest opdateret 04/1 2021).

Handicap og beskæftigelse 2019 – Viden til at understøtte, at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse
VIVE, Mona Larsen, Vibeke Jakobsen og Christian Højgaard Mikkelsen, 2020.
Rapporten kortlægger beskæftigelsessituationen og -udviklingen blandt personer med handicap. I rapporten kan du få indblik i en række centrale beskæftigelsespolitiske indikatorer af betydning for beskæftigelsessituationen for denne gruppe.
Læs mere om undersøgelsen og download den fra VIVEs hjemmeside

Handicap og beskæftigelse – Fra barrierer til broer
Forskningscenter for handicap og beskæftigelse(FHB), Thomas Bredgaard, Finn Amby, Helle Holt og Frederik Thuesen (red), 2020.
I denne bog samler FHB den eksisterende viden om handicap og beskæftigelse og præsenteres nye forskningsresultater om barrierer og broer på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Bogen giver ny indsigt i årsagerne til, at mennesker med handicap er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og forslag til, hvordan flere mennesker med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskabet.
Læs mere og køb bogen her
Se videoforedrag med gennemgang af bogens hovedpointer
Læs mere om Forskningscenter for handicap og beskæftigelse her

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet - en litteraturgennemgang
Forskningscenter for handicap og beskæftigelse (FHB), Thomas Bredgaard & Ditte Shamshiri-Petersen, 2018.
Som første led i et større forskningsprojekt om personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet er der gennemført en litteraturgennemgang, hvor der primært er fokus på den danske litteratur.
Formålet er dels at undersøge, hvilke forhold der hæmmer og fremmer arbejdsmarkedsintegrationen af gruppen, dels at anvise hvor der er behov for ny viden og undersøgelser omkring personer med handicap og arbejdsmarkedet.
Download litteraturgennemgangen fra hjemmesiden for Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse.

Målgruppen der forsvandt - En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse
Finn Amby, 2015, Fydenlund Academic.
Temaet for ph.d.-afhandlingen er handicapområdets placering i dansk beskæftigelsespolitik. Den undersøger bl.a. muligheder og forhindringer for, at arbejdsløse med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse, herunder hvilken rolle jobcentre og virksomheder spiller.
Download afhandlingen fra Forskningscenter for handicap og Beskæftigelse.
 

Metaevaluering af handicaprettede beskæftigelsesprojekter 2005-2013
Rambøll for STAR v. Jais Poulsen, Line Vester og Line Dybdal, 2014
Denne rapport præsenterer en metaevaluering af erfaringer fra handicaprettede beskæftigelsesprojekter i perioden 2005-2013 i Danmark gennem en systematisk opsamling af viden.
Læs rapporten her

Fjern barriererne - En undersøgelse af barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet
Dansk Handicap Forbund, 2018.
Formålet med rapporten er at skabe tilstrækkelig viden og data til at afdække og fjerne barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet. I rapporten skitseres løsningsmuligheder og anbefalinger, der kan fjerne de identificerede barrierer.
Læs mere om undersøgelsen og download den fra Dansk Handicap Forbunds hjemmeside.

Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), Marie Obling Møller og Cecilie Friis, 2017.
I denne erfaringsopsamling fortæller unge i alderen 18-29 år om deres egne oplevelser med uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Et af formålene med rapporten er at give inspiration til, hvordan vejen til uddannelse og arbejde kan forbedres for unge med særlige behov.
Læs mere om erfaringsopsamlingen og download den fra SUMH's hjemmeside.

Fra uddannelse til arbejdsmarked - en undersøgelse af muligheder og barrierer for nyuddannede med handicap
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), 2014.
Rapporten bygger på en undersøgelse af unge med en bred vifte af forskellige typer af handicap. Den bidrager med viden om den svære overgang fra studie til arbejdsmarkedet. Der peges på problemstillinger og gives anbefalinger til aktører på området.
Læs mere om undersøgelsen og download den fra SUMH's hjemmeside.

Spørg os

Vil du vide mere om fritidsliv for mennesker med handicap? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.