Oplevet handlekompetence/self-efficacy

Self-efficacy og oplevet handlekompetence forstået som oplevelsen ’jeg-kan’ indgår i empowerment-processen og er personens egen vurdering af evne til at udføre en bestemt handling.

Troen på handlekraft og mestring påvirker lysten til at forsøge at mestre situationer. Læring og udvikling er baseret på, at mennesket kan tage valg, der fører til handling og give handlingerne værdi, udtryk og mening.

Jo større oplevet handlekompetence, desto mere aktivt er forsøget på at mestre problemer eller krævende situationer (Bandura, 1977).

Den gode idrætsoplevelse vil ofte understøtte individets tro på egen handlekraft – også uden for idrætsarenaen (Kissow, 2013). Transfer og kommunikation om opnåelse af nye kompetencer, som er overførbare, kan være en vigtig pædagogisk proces.

I tilpasset idræt og bevægelse er det derfor vigtigt, at deltageren oplever at kunne være aktivt deltagende med en passende udfordring og måske endda overskride egne grænser. 

Læs om flere centrale begreber