Rehabilitering

I 'Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet' (2004) defineres rehabilitering som:

"En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller social funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats."

Rehabilitering er altså ikke kun genoptræning af tabte færdigheder, men snarere vejen tilbage som deltager i samfundet ud fra et andet udgangspunkt end før. Et forandret liv med nye muligheder og begrænsninger.

Idræt, bevægelse og rehabilitering

Idræt og bevægelse kan være et centralt middel i rehabiliteringsprocessen af flere grunde. Der er mulighed for læring og udvikling af kropslig kompetence. Man tilbydes deltagelse i socialt og kulturelt fællesskab. I den idrætslige kontekst kan man udvikle personlige og sociale kompetencer. Og der er mulighed for at opnå empowerment på individniveau.

Samtidig er der evidens for, at mennesker med handicap, der regelmæssigt dyrker idræt og bevægelse, også er aktive på mange andre områder i hverdagslivet. Man kan derfor antage, at idrætsdeltagelse kan være en mulig begyndelse på et liv som aktiv deltager i samfundet.

Læs mere om begrebet under temaet Rehabilitering

Læs om flere centrale begreber