Frilufstliv

Det er et mål for Videnscenter om handicap, at det skal blive lettere for mennesker med funktionsnedsættelser at udfolde sig aktivt i naturen – enten på egen hånd eller gennem organiserede foreningstilbud. Vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer om tilrettelæggelse af friluftsliv, ligesom vi rådgiver, deltager i projekter og netværk.

Forskning og viden

Aktiviteter i naturen kan være til stor glæde for alle mennesker. For at gøre det muligt for mennesker med funktionsnedsættelse at opleve naturen og være friluftslivsaktive, har Videnscenter om handicap derfor fokus på  forskning og viden, som understøtter de positive effekter af et liv i det fri på trods af handicap - herunder sundhedsfremme, rehabilitering og pædagogik. 

Læs mere