Friluftsliv

Det er et mål for Videnscenter om handicap, at det skal blive lettere for mennesker med funktionsnedsættelser at udfolde sig aktivt i naturen – enten på egen hånd eller gennem organiserede foreningstilbud. Vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer om tilrettelæggelse af friluftsliv, ligesom vi rådgiver, deltager i projekter og netværk.

Projekter

Videnscenter om handicap indgår aktivt i forskellige projekter, som bidrager til øget mulighed for et friluftsliv uden begræsninger - blandt andet gennem et projekt som Skjoldungeklubben, der er en naturoplevelsesklub for børn med kognitive og sensitive udfordringer, eller ved at have fokus på tingængelighed, når der skal bygges nye uderum i naturen.  

Læs mere