Fritidsliv

Alle skal have mulighed for at deltage aktivt i fritidslivet – om det er i idrætsforeninger, kulturliv, gennem frivilligt arbejde eller noget fjerde. Desværre ved vi, at mennesker med handicap deltager i færre fritidsaktiviteter end andre mennesker. Alle mennesker har brug for at deltage i samfundets fællesskaber, og her spiller fritidslivet en vigtig rolle. Det er afgørende for både det fysiske og mentale helbred, at man som menneske har mulighed for at deltage og engagere sig på forskellige arenaer i samfundslivet.

LÆS MERE

Spørg os

Vil du vide mere om fritidsliv for mennesker med handicap? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.

Litteratur

Få overblik over bedste aktuelle litteratur om fritidsliv

Video: Fritidsliv og rehabilitering

Se videorækken om, hvordan mennesker med handicap kan inkluderes i fritidslivet

Netværk

Læs mere og kom med i netværket 'Aktiv fritid for alle'.

Ph.d.-afhandling: Betydningsfulde oplevelser

Ph.d.'en undersøger, hvad det betyder for unge og voksne med CP at deltage i indsatser med fokus på betydningsfulde oplevelser.

Team Tvilling

Hvad er bevægelse, når man ikke kan bevæge sig?

Racerunning

Læs om, hvordan handicapidrætsgrenen racerunning opstod

Handicap og festival

Roskilde Festival har udviklet guide til frivillige på festivalens Handicamp

Undersøgelse om frivillighed i handicaporganisationerne

Videnscenter om handicap har gennemført en mini-undersøgelse af frivillighed i handicaporganisationerne. Organisationerne oplever i disse år udfordringer med at engagere og fastholde medlemmer og frivillige – særligt unge – og med at finde frivillige til de mere ansvarstunge poster.

Samtidig engagerer organisationerne primært frivillige, som selv har det pågældende handicap eller er pårørende. Det er der fordele og ulemper ved.

Læs mere og download rapporten.