Inklusion i idræt, leg og bevægelse i skolen

Skolen fungerer som et vigtigt socialt mødested og er dermed en vigtig ramme for inklusion. Ikke mindst deltagelse i idræt, leg og bevægelsesaktiviteter har stor betydning for, om eleverne trives, og om de føler sig inkluderede i fællesskabet – om de føler sig som nogen, der hører til. For det er her, med kroppen og sanserne i spil, at mange børn oplever de sociale relationer allerstærkest, og det er her, de lærer at være aktive sammen uanset forskelligheder. Derfor skal alle børn og unge have mulighed for at deltage i inkluderende bevægelsesfællesskaber.

LÆS MERE

Spørg os

Vil du vide mere om inklusion i idræt, leg og bevægelse? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.

Litteratur

Få overblik over bedste aktuelle litteratur om inklusion i idræt, leg og bevægelse

Alle til idræt

Læs vores undervisningsvejledning til at inkludere alle i idrætsundervisningen

Tibis

Online univers med gratis materialer, vejledninger og inspiration

Alle børn med i idrætsfaget

Få simple vejledninger og fysiske hjælpemidler til at inkludere børn med særlige behov i idræt

Rapport om deltagelse

Børn med funktionsnedsættelser deltager mindre i skole- og fritidsaktiviteter end deres jævnaldrende.

Udeskole

Læs om, hvordan man kan inddrage børn med særlige behov i udeskole i almenskolen ved at anvende specialpædagogisk- og didaktisk viden. 

Videnscentret får midler til 3-årigt projekt om inklusion

Projektet ”Bevægelse for alle – Tilpasset fysisk aktivitet for 10-15-årige” er støttet af Novo Nordisk Fonden og skal over de næste tre år give lærere og pædagoger viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse.

Læs mere om projektet.