""

Litteratur

Vores informationsspecialist har her samlet noget af den allerbedste, aktuelle viden om inklusion af børn med særlige behov i idræt og bevægelse. Du kan altid henvende dig til os for mere viden om litteratur.

(Senest opdateret 18/11 2020).

Hjemmesider:

http://tibis.dk/
Hjemmeside om tilpasset idræt og bevægelse i skolen.

tibis.dk har fokus på inklusion af børn og unge med handicap i idrætsundervisningen og til idrætsprøven. På siden er samlet en række materialer, både teoretiske e-læringsmoduler og praksis-eksempler.

https://www.inklusionsklar.dk/artikel/film-om-inklusion
Hjemmeside med korte film, der beskriver forskellige problemstillinger omkring inklusion i folkeskolen.

Litteratur:

Vidensnotat TIBIS 2 - Styrket læring gennem tilpasset bevægelse i skolen for børn med særlige behov
Videnscenter om handicap, Tine Soulié og Johan Stubbe Østergaard, 2021.

Dette vidensnotat udspringer af projektet Styrket læring gennem tilpasset bevægelse i skolen for børn med særlige behov. Notatet bygger på indsamling af viden fra praksis og fra publiceret forsknings- og udviklingsarbejde om bevægelse, trivsel og læring i skolen for børn med særlige behov.
Download vidensnotatet som PDF her

MOV:E. Særnummer 2019
FIIBL, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Syddansk Universitet. Redigeret af: Louise Stjerne Knudsen, Lars Breum Christiansen og Søren Smedegaard, 2019.
Denne særudgave af MOV:E handler om projektet Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen. Projektet har til formål at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idrætsundervisning og til prøven i idræt.

Læs særnummeret af MOV:E.

Idræt i øjenhøjde: Inspirations- og vejledningsmateriale målrettet børn og unge med synsnedsættelses deltagelse i idræt i grundskolen.
Viden- og Udviklingsenheden på Synscenter Refsnæs, 2019.

Vejledningen har til formål at inspirere idrætslærere til den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen, der skal understøtte, at elever med synsnedsættelse kan deltage aktivt i undervisningen og have de bedste forudsætninger for at aflægge prøve som afslutning af 9. klasse.
Læs vejledningen på Synscenter Refsnæs' hjemmeside.

Forening for alle
MarieFuglsang Brouer, Foreningsforlaget, 2018.
Målet med bogen er at give den enkelte aktivitetsleder i foreninger ny indsigt og handlemuligheder for at få succes med inklusion af børn og unge med særlige behov. Det skal sikre, at både voksne, unge og børn får større glæde og udbytte af at være sammen om foreningens aktiviteter.

Alle til idræt
Soulié Tine, Birgit Flygstrup og Jette Selmer. Handicapidrættens Videnscenter, 2018.
Alle til idræt er en undervisningsvejledning, der giver svar på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i faget idræt i folkeskolen. Bogen er en hjælp til idrætslærere og pædagogisk personale, som ønsker mere viden om, hvordan elever med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i idrætsundervisningen.

Download bogens kapitler.

Idræt flytter grænser
Anette Bentholm, Handicapidrættens Videnscenter, 2013.
Denne bog omhandler idræt for børn med autisme eller ADHD. I bogen beskrives, hvad de to diagnoser betyder, hvilke barrierer de medfører, og hvordan man tilrettelægger idræt, så børn med autisme eller ADHD kan deltage. I bogen er der en række konkrete forslag til aktiviteter, der passer til målgruppen.

Læs mere og bestil bogen.

Fri leg: Gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn
Karsten Olsen, Tine Soulié og Tine Teilmann. Handicapidrættens Videnscenter og Videncenter for Synshandicap, 2010.
Dette hæfte giver nogle bud på en række centrale spørgsmål for lærere og pædagoger i forhold til at inkludere blinde og stærkt svagsynede børn i frikvartererne og i SFO'en.
Da mange børn har svært ved at håndtere ustrukturerede aktiviteter, vil mange af ideerne i hæftet gavne hele klassen, ikke kun det blinde/svagsynede barn.

Download hæftet.

Spørg os

Vil du vide mere om inklusion i idræt, leg og bevægelse? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.