Friluftsliv

Det er et mål for Videnscenter om handicap, at det skal blive lettere for mennesker med funktionsnedsættelser at udfolde sig aktivt i naturen – enten på egen hånd eller gennem organiserede foreningstilbud. Vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer om tilrettelæggelse af friluftsliv, ligesom vi rådgiver og deltager i projekter og netværk.

Netværk: Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse

Videnscenter om handicap har siden 2008 været tovholder på et netværk om deltagelse i friluftslivsaktiviteter og naturoplevelser for børn, unge og voksne med handicap. Netværket er åbent for alle, der har lyst til at dele viden og erfaringer om friluftsliv og naturoplevelser for mennesker med funktionsnedsættelse.

Netværket er for alle, der har lyst til at videns-, erfarings- og idéudveksle om friluftsliv og naturoplevelser, og som ønsker at deltage i at udvikle nyt samt at informere og rådgive andre - alt sammen med fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

Netværkets formål er at:

  • Medlemmerne inspirerer hinanden og deler viden og erfaring med hinanden på kryds og tværs af geografi og evt. fag- og handicapgrupper.
  • Give personer, der ønsker at anvende friluftsliv og naturoplevelser i deres arbejde eller fritid, mulighed for at erhverve sig teoretisk og praktisk viden og færdigheder.

VIL DU TILMELDE DIG ELLER VIDE MERE?

Hvis du er interesseret i at vide mere om netværket eller tilmelde dig, så kontakt konsulent Lærke Falstaff på lf@handivid.dk eller tlf. 92 82 50 94.

Netværkets fokus

I netværket har vi fokus på at inspirere hinanden, dele viden og diskutere mulighederne for et aktivt friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse: 

  • Værdier ved deltagelse i friluftsliv og naturoplevelser
  • Tilpasning og organisering af aktiviteter
  • Deltagelse - inklusion
  • Adgang
  • Universelt design af faciliteter
  • Tilgængelighed – personlige faktorer som forberedelse, tryghed, menneskelige ressourcer, assistance
  • Aktivitetshjælpemidler og grej

Temadage

Én gang om året afholdes temadage af 1-2 døgns varighed. Her er der teoretiske oplæg og praktiske workshops, udveksling af viden og erfaringer og udvikling af gode ideer.

Som medlem af netværket bliver du inviteret med til alle temadage.

Grundet Covid-19 er der ikke afholdt temadag i 2020. Dagen er skubbet til 2021. Dato følger.

Temadag november 2017: Friluftsliv for børn med autisme og ADHD

I november 2017 blev temadagen holdt på Herstedhøje Naturcenter under temaet 'Friluftsliv for børn med autisme og ADHD'. For denne gruppe af børn kan naturen være uforudsigelig og skabe utryghed. Samtidig kan de have stor gavn af at være i naturen, og det kan sagtens lade sig gøre at planlægge oplevelserne, så de kan være med. 

Læs mere om dagen her

På dagen holdt ph.d.-studerende på Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Københavns Universitet Matt P. Stevenson også oplæg om 'Ophold i naturen som behandlingsstrategi til ADHD'.

Læs og download slides fra oplægget: Ophold i naturen som behandlingsstrategi til ADHD

Temadag februar 2017: Friluftsliv og sundhedsfremme

I februar 2017 blev holdt en temasag med temaet 'Friluftsliv og sundhedsfremme'. Her diskuterede og idéudvekslede 48 deltagere om, hvordan man bedst skaber gode naturoplevelser for mennesker med funktionsnedsættelse. 

Læs mere om dagen

På temadagen blev der holdt forskellige oplæg om mulighederne for deltagelse i friluftsaktiviteter mennesker med funktionsnedsættelse. 

Ulla Westendorp, ergoterapeut ved Videnshus Dybkær, fortalte om hvordan deltagelse i friluftsaktiviteter kan være sundhedsfremmende for børn og unge med funktionsnedsættelse. Videnshus Dybkær ligger i Silkeborg og laver genoptræningsforløb både individuelt og i hold for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Læs og download slides fra oplægget: Sundhedsfremmende friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelser

Lærer på Egmont Højskolen, Peter Scharling, fortalte også om den tilgang, han bruger som underviser i friluftsliv på Egmont Højskolen. Han lægger vægt på, at alle parter bidrager til fællesskabet, uanset funktionsnedsættelse. Han mener, at det at stille krav til andre mennesker er at vise dem respekt. Læs og download slides fra Peters to oplæg: 

Oplæg: Friluftsliv med funktionshæmmede

Oplæg: Det er nemmere end du tror

Netværket producerer inspirationsfilmen 'Vinden i ryggen'

En gruppe af medlemmer fra netværket har produceret en film om en 4-dages friluftslivstur for 6 mennesker med hver deres funktionsnedsættelse. Det blev til en tur gennem varieret dansk natur - til fods, i kano, på cykel og i joller. 

Der er også produceret et kort sammendrag af filmen samt en synstolket version til blinde/svagsynede.

Se alle udgaver af filmen 'Vinden i ryggen' her