Rehabilitering - vejen til et aktivt liv

Målet med rehabilitering er et meningsfuldt og aktivt liv som deltager i samfundets fællesskaber. Rehabilitering er altså ikke kun genoptræning af tabte færdigheder, men snarere vejen tilbage som deltager i samfundet ud fra et andet udgangspunkt end før. Et forandret liv med nye muligheder og begrænsninger. Gennem deltagelse i f.eks. idræt og bevægelse bliver man en del af et socialt og kulturelt fællesskab, samtidig med at man kan udvikle personlige og sociale kompetencer og udvikle myndighed i sit eget liv.

LÆS MERE

Spørg os

Vil du vide mere om rehabilitering og vejen til et aktivt liv for mennesker med handicap? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.

Litteratur

Få overblik over bedste aktuelle litteratur om rehabilitering

Veteraner med PTSD

Læs om social rehabilitering af veteraner med PTSD

Uderehabilitering

Læs om hvordan naturen kan bruges i rehabilitering

Video: Aktivt liv og rehabilitering

Bliv inspireret af en række eksperter, som fortæller om teori og praksis.

Bog: Rehabilitering for børn og unge

Læs to kapitler fra bogen her.

Ph.d.-afhandling: Idræt, handicap og social deltagelse

Ph.d.'en undersøger sammenhængen mellem deltagelse i idræt og det øvrige hverdagsliv.

Ph.d.-afhandling om betydningsfulde oplevelser

Cerebral parese kan påvirke alle dele af et menneskes liv, men i de offentlige indsatser er der oftest kun fokus på den fysiske træning.

Derfor undersøger Mie i sin ph.d.-afhandling, hvad det betyder for unge og voksne med CP at deltage i indsatser, der også fokuserer på sociale og psykologiske aspekter, og som giver den enkelte betydningsfulde oplevelser.

Læs mere og download hele ph.d.'en.