Bog om rehabilitering for børn og unge - læs uddrag her

Deltagelse i forskellige sociale fællesskaber er afgørende for, at børn lærer kropslige og sociale færdigheder. Men børn med handicap deltager i færre fællesskaber end andre børn. Den norske fagbog "Barn og unge med funksjonsnedsettelser" henvender sig til pædagoger, fysio- og ergoterapeuter, sygeplejerske og andre, som arbejder med børn med handicap.

Bogen indeholder teoretisk viden og praktiske erfaringer med at skabe fællesskaber, hvor alle kan være med. Du kan købe bogen her eller låne den i videnscentrets bibliotek.

Herunder har du mulighed for at læse to udvalgte kapitler fra bogen skrevet af Videnscenter om handicaps konsulent, Anne-Merete Kissow.

Kapitel 1: Aktivitet og deltakelse i habilitering og rehabilitering. Kapitlet introducerer og diskuterer begreberne habilitering og rehabilitering.

Kapitel 6: Deltakelse. Kapitlet introducerer og diskuterer begrebet deltagelse og giver ideer til, hvordan børn og unge med funktionsnedsættelse kan deltage i forskellige fællesskaber.