Ph.d.-afhandling: Betydningsfulde oplevelser

At være et menneske, der lever med cerebral parese (CP), kan have betydning for mange dele af ens liv fra tidlig barndom til sen alderdom. Men i behandlings- og rehabiliteringsindsatserne er der primært fokus på at styrke de nedsatte fysiske funktioner bedst muligt. Der har hidtil været mindre fokus på indsatser, der tager højde for de psykologiske og sociale problemstillinger, der kan være forbundet med at leve med CP.

Formålet med Mie Maar Andersens ph.d.-afhandling er derfor at belyse betydningen af indsatser for unge og voksne med CP, der integrerer de fysiske, psykologiske og sociale aspekter i sit design og primære formål. Det har hun i samarbejde med Elsass Fonden undersøgt gennem de såkaldte Sports camps, som Elsass Fonden hvert år holder for børn, unge og voksne med CP, og som har fokus på fysiske aktiviteter, der er med til at udfordre deltagerne.

Læs ph.d.-afhandlingen BETYDNINGSFULDE OPLEVELSER - Udviklingsprocesser for unge og voksne med cerebral parese gennem resiliensbaserede sociale tilpassede idræts- og bevægelsesindsatser.

Studiet har dels fokuseret på oplevelsen og betydningen af at være i et fællesskab med ligestillede. Her beskriver deltagerne en oplevelse af tilhørsforhold, social sikkerhed, en opløftende gruppesynergi, symmetri i evner, en følelse af at være en ressource og en fælles forståelse af at være et menneske med CP. Det betød, at deltagerne fik en større tro på sig selv, turde være sårbare og deltage aktivt i de udfordringer, de blev præsenteret for.

Studiet belyser deltagernes oplevelse af at deltage i sports campens udfordrende tilpassede idræts- og bevægelsesaktiviteter. Deltagerne oplevede campens aktiviteter som meget anderledes og udfordrende sammenlignet med de aktiviteter, de bliver præsenteret for i deres daglige liv, samt i de rehabiliteringsindsatser de er tilknyttet. Deltagelsen og mestringen i aktiviteterne gav dem nye og styrkede perspektiver på sig selv, deres handicap og evner.

Studiet undersøger også betydningen af sports campsene for deltagerne i deres hverdag efterfølgende. Det viser, at deltagelsen har haft betydning for både deltagernes sociale relationer, strategier til at håndtere udfordringer, nye historier og selvfortællinger samt deres deltagelse i aktiviteter.

Studiet præsenterer også fænomenet, der har fået benævnelsen en ’rød zone oplevelse’. Det defineres som en inkongruens mellem deltagerens forudfattede forventning om ikke at kunne håndtere en vilkårlig opgave, og den efterfølgende oplevelse af at kunne håndtere opgaven. Resultaterne viser, hvordan store udfordringer kan transformere og styrke menneskers selvopfattelse, hvis de professionelle formår at støtte på en beslutsom men varsom facon.