Film: Veteraner fortæller om PTSD

Fire veteraner diagnosticeret med PTSD fortæller her om deres hverdagsliv før, under og efter deltagelse i projektet 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv'. 

Videnscenter om handicaps projekt 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv' har sigtet mod at støtte veteraner med PTSD i at få en bedre hverdag. Projektet sluttede i 2017.

To konsulenter fra Videnscenter om handicap har været knyttet til projektet, og de har blandt andet fulgt veteranerne i mødet med myndigheder, læge, familie og omverdenen i det hele taget. Konsulenterne har været en støtte for veteranerne i at overskride nogle barrierer og bryde den sociale isolation, men sammen har de også arbejdet med at lære veteranerne at mærke efter og sige stop, når det er nødvendigt.

Mikkel, Kristian, Heine og Frank har alle været udsendt i internationale missioner og efterfølgende fået diagnosticeret PTSD. I videoen fortæller de om, hvordan det er at have PTSD, og om hvad projektet har betydet for dem.

VIL DU VIDE MERE?

Læs mere om resultaterne af projektet ’Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv’, som blev drøftet på en stor konference om veteraner og PTSD i efteråret 2017:

Veteraner: Det er os, der er eksperterne i PTSD

Læs flere veteranhistorier

Nogle af veteranerne har fortalt deres historie - fra udsendelse til diagnosen PTSD og mødet med en af videnscentrets jobkonsulenter. Læs mere om, hvordan projektet har været for de enkelte veteraner: