""

Uderehabilitering

Uderehabilitering er et begreb, som vinder frem i disse år, og der findes efterhånden en lang række projekter og faglitteratur, som omhandler fordelene ved at inddrage naturen i rehabiliteringsindsatser. Forskning viser nemlig, at naturen kan have positiv indflydelse på mange forskellige typer af funktionsnedsættelser.

Vil du læse mere om uderehabilitering?

Videnscenter om handicap var i 2019 med til at udgive fagbogen Rehabilitering ude. I bogen defineres rehabilitering som "en form for rehabiliteringsaktivitet, hvor målet er at udløse de rehabiliterende processer og muligheder i mødet med naturen gennem bevægelse og nærvær i naturen."

I 2019 var Videnscenter om handicap medværter på en konference om uderehabilitering, hvor vidt forskellige uderehabiliteringsprojekter blev præsenteret og tydeliggjorde, at naturen kan inddrages i rehabiliteringen på vidt forskellige måder med gode resultater.

Et af de mange projekter, som henter positive virkninger ud af ophold i naturen, er Frisk i naturen i Frederikshavn. Projektet er centreret omkring naturture for psykisk sårbare og har kørt siden 2012 med gode resultater.