Domen på havnen i Aarhus

Koblingen mellem natur og rehabilitering vinder frem

Koblingen af natur og sundhed er på vej frem, og det understregede seminar om uderehabilitering i anledning af udgivelsen af bogen Rehabilitering ude.

På havnen i Aarhus er nye bygninger skudt frem med raketfart de seneste år. Som en oase i det tætbebyggede havneområde ligger Domen. Domen er et kuppelformet drivhus af bæredygtige materialer, hvor grønne planter og interiør i råt træ giver en fornemmelse af at være i naturen midt inde i byen. Derfor danner Domen den perfekte ramme for det seminar om uderehabilitering, Videnscenter om handicap er medværter for i anledning af udgivelsen af bogen Rehabilitering ude.

Hvad er uderehabilitering?

Det defineres i bogen som en form for rehabiliteringsaktivitet, hvor målet er at udløse de rehabiliterende processer og muligheder i mødet med naturen gennem bevægelse og nærvær i naturen.

Rehabilitering ude koster 175 kroner og kan købes her.

I løbet af seminaret bliver det tydeligt, at naturen allerede bruges på et utal af måder inden for rehabilitering. Fra vildmandsture for kræftramte mænd til landbrugspædagogik for udviklingshæmmede og virtual reality på plejehjem. Men hvad er egentlig fordelen ved at flytte rehabiliteringen udenfor?

”Når man får en funktionsnedsættelse, kan man opleve modløshed og meningstab. Man bliver usikker på, hvem man er, og hvad man kan. Når man er i naturen, kan man glemme kroppen og rette opmærksomheden ud mod verden. Man kan bevæge sig og udføre aktiviteter uden at tænke på det som træning,” forklarer Anne-Merete Kissow, konsulent hos Videnscenter om handicap.

Naturen kan skabe glæde

Og man behøver ikke at have adgang til store skovområder eller brede strande, før det nytter.

”Man kan bruge den natur, der er umiddelbart tilgængeligt. Det handler ikke om at flytte træningsbanen fra hallen udenfor, men om at drage nytte af de ting, der allerede er i naturen. Man kan finde hvilesteder, balancepunkter og muligheder for bevægelse de fleste steder. Variationerne er med til at frisætte borgeren, som kan eksperimentere og udfordre sig selv,” siger Nina Schriver, som driver konsulentbureauet Movementum.

Hun forklarer, at rehabilitering ikke nødvendigvis starter i naturen. For nogle mennesker fungerer naturen bedst senere i processen:

”Hvis en borger er voldsomt presset af sin livssituation, er vedkommende ikke nødvendigvis i stand til at tage selv den lækreste natur ind. Det er en del af rehabiliteringsrejsen at lære at rumme og sanse naturen, for den kan virke overvældende og skabe eksistentiel uro. Men brugt rigtigt kan borgeren opleve glæde, frihed og lyst til bevægelse ved at være i naturen.”

Dorthe Varning Poulsen, lektor på Københavns Universitet, understreger også, at man skal undgå at overstimulere pressede borgere, som lider af f.eks. stress eller angst:

”Man skal gå stille og roligt frem og for eksempel starte med simple sanseoplevelser som at stå på græs med bare tæer eller røre ved bladene på et træ. Som terapeut vurderer man, hvilke aktiviteter den enkelte kan klare. Det kan opleves som et stort nederlag ikke at gennemføre en aktivitet, og det må aldrig handle om præstation.”

Domen set indefra

Deltagere engageret i workshop om uderehabilitering

Deltagere engageret i workshop om uderehabilitering

Christina Bjørk Petersen fra Friluftsrådet

Dorthe Varning Poulsen fra Københavns Universitet

Nina Schriver fra Movementum

Anne-Merete Kissow fra Videnscenter om handicap

En deltager prøver afprøver virtual reality

Kommunerne har fået øjnene op for uderehabilitering

84 % af danskerne oplever, at friluftsaktiviteter øger deres psykiske velvære, og selv moderate gåture i naturen kan reducere stressniveauet betragteligt. De danske kommuner har også fået øjnene op for fordelene. Ifølge Christina Bjørk Petersen, konsulent i Friluftsrådet, inddrager 71 ud af 79 kommuner, der har deltaget i en kortlægning på området, natur- og friluftsaktiviteter i deres sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

”Det er rigtig godt, at kommunerne er i gang. Udfordringen er, at der mangler systematisk indsamling og deling af viden på tværs af kommunerne. Derfor er Friluftsrådet gået sammen med 10 fokuskommuner om at øge fokus på, hvordan naturglæden og friluftslivet bliver en del af løsningen i kommunernes eller andre aktørers tilbud,” forklarer hun.

Vidensdeling står også centralt for Green Care-netværket. Netværket samler aktører, som arbejder med psykologiske, sociale og pædagogiske indsatser kombineret med natur. Netværket arbejder for at samle og formidle viden, udvikle metoder og udbrede metoderne i Danmark.

”Der er mange private aktører på området, men kvalitetskontrollen er begrænset, og det gør det svært for kommunerne at bruge dem. Derfor arbejder vi for en certificeringsordning,” fortæller Carsten Ørting, som er formand for netværket.

”I naturen opstår der nogle særlige dynamikker, som løsner op for behandler- og klientroller. Man får stimuli uden modkrav, man kan indgå i fællesskaber med andre, og man kan gøre aktiviteterne til sine egne,” siger han.

Virtual reality giver naturoplevelser til ældre

Seminaret synliggør også mere ukonventionelle potentialer i at inddrage naturen i rehabilitering. Louise Bengtson er oplevelsesmedarbejder i Aarhus Kommune. Hendes opgave er at skabe liv på en række plejehjem med fokus på blandt andet udeliv. Mange af de ældre har svært ved at komme ud, og her kommer virtual reality ind i billedet.

Louise Bengtson producerer virtual reality-film til de ældre, hvor de kan få oplevelsen af at være kendte steder som den lokale strand, skov eller på Strøget i Aarhus. Borgerne har ofte konkrete ønsker, som Louise Bengtson efterkommer. En ældre kvinde ville gerne opleve en tur med den nye letbane, og det fik hun mulighed for – gennem virtual reality.

”Filmene er ganske livagtige, og de fleste af borgerne køber præmissen. Selvfølgelig inddrages alle sanser ikke på samme måde som ved en rigtig tur ud i naturen. Har man mulighed for at komme ud, er den ægte vare bedre. Men på den her måde gøres naturen tilgængelig for mennesker, som ikke har den mulighed,” forklarer hun.

Da seminaret slutter, er de færreste deltagere nok i tvivl om, at uderehabilitering er et varmt emne. Og for dem, som ønsker mere viden om området, er den nye bog Rehabilitering ude fyldt med både teori og praktiske eksempler. Bogen kan købes her.