Uddannelse

Deltagelse i uddannelsesfællesskaber kan både bidrage til identitet, oplevelse af socialt tilhørsforhold og fremtidige muligheder for inklusion og deltagelse i samfundet. Derfor arbejder Videnscenter om handicap med at inspirere praksisaktører og beslutningstagere til yderligere igangsættelse og udvikling af initiativer i forhold til unge med handicap på uddannelsesområdet.

Spørg os

Vil du vide mere om arbejdsliv for mennesker med handicap? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.

Litteratur

Få overblik over bedste aktuelle litteratur om unge med handicap og uddannelse

Rapport: Status, barrierer og virksomme indsatser på uddannelsesområdet

Unge med handicap opnår i markant mindre grad en uddannelse end andre unge. I denne rapport undersøger Videnscenter om handicap, hvad denne forskel skyldes, og kortlægger virksomme indsatser på uddannelsesområdet. 

Download rapport som PDF.

Download rapport som Word-fil.