BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230822T111748Z DESCRIPTION:Vi præsenterer de nye muligheder på udinaturen.dk\, hvor man kan finde tilgængelige naturoplevelser i hele Danmark \n\nDu kan også h øre nærmere om\, hvordan du selv kan bidrage til\, at der kommer flere t ilgængelige naturoplevelser ind på udinaturen.dk\n \nVærter: \nLærke F alstaff\, Projektleder ”Natur for alle”\, Videnscenter om handicap\nAn na Schouboe Thøgersen\, ansvarlig for udinaturen.dk\, Naturstyrelsen\n \n __________________________________________________________________________ ______ \nMicrosoft Teams-møde \nDeltag på din computer\, mobilapp eller rumenhed \nKlik her for at deltage i mødet \nDow nload Teams | Deltag på internettet \nFå mere at vide | Mødei ndstillinger \n_________________________________ _______________________________________________ \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20230907T180000 DTSTAMP:20230822T111748Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20230907T170000 LAST-MODIFIED:20230822T111748Z LOCATION:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdiNTk3ZTA tOTkzMC00OTYxLWE2ODItOWM5MGVmZjBiNmUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3 a%22be555952-eab4-4200-94fd-66b133c4f5ae%22%2c%22Oid%22%3a%2292817fff-57d5 -4ca1-bfd0-444c8952a928%22%7d ORGANIZER;CN="Morten Hauge Larsen":mailto:mhl@videnomhandicap.dk PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:Webinar lancering: Ny visning på udinaturen.dk TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010C5394BFAD4D901000000000000000 010000000C4C5C63F96F60A4EA082D4BAB0D32AB5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vi præsenterer de nye muligheder på udinaturen.dk\, hvor man kan finde tilgængelige naturoplevelser i hel e Danmark

Du kan også høre nærmere om\, hvordan du selv kan bid rage til\, at der kommer flere tilgængelige naturoplevelser ind på udina turen.dk

 \;

Værter:
Lærke Falstaff\, Projektleder ”\;Natur for all e”\;\, Videnscenter om handicap

Anna Schouboe Thøgersen\, ansvarlig for udinaturen.dk\, Naturstyrelsen

 \;

< span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"\;color:#5F5F5F'>____ __________________________________________________________________________ __ < span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"\;mso-font-kerning:0p t\;mso-ligatures:none'>

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer\, mobilapp eller rumenhed

Klik her for at deltage i mødet

__ __________________________________________________________________________ ____

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR