Online netværksmøde i AHA: ‘Det gode ledighedsforløb’

arrangement
Online via Teams (link følger ved tilmelding)
07.03.2024 18:30-20:00 Mennesker med handicap

Som en del af netværket ‘AHA – Arbejdsliv og Handicap’ afholder SUMH og Videnscenter om handicap et online netværksarrangement, hvor vi sætter netværksdannelse i fokus, og hvor vi vil forsøge at facilitere erfaringsudveksling omkring, hvordan man som ledig med handicap kan gøre sin ledighedsperiode så givende og tålelig som muligt.

Mødet kommer primært til at foregå i virtuelle breakouts/grupperum, hvor der vil være god mulighed for dykke ned i deltagernes historier og erfaringer.

Kom og vær med og del dine erfaringer og lyt til andres perspektiver. Du sørger selv for kaffen, vi sørger for, at du får godt selskab og forhåbentlig giver og tager inspiration med dig fra aftenens netværksmøde.

Tilmeld dig nedenfor og sæt gerne ord på, hvad du håber på at få ud af din deltagelse. Så vil vi forsøge at tage dine input med i planlægningen og gruppeopdelingen.