Netværk

Videnscenter om handicap driver en række netværk, hvor vi sammen med handicaporganisationer, mennesker med handicap og praktikere udveksler ny viden, erfaringer og formidler samarbejdsmuligheder

Se inspirationsfilm produceret af Friluftslivsnetværket

En gruppe af medlemmer fra netværket har produceret en film om en 4-dages friluftslivstur for 6 mennesker med hver deres funktionsnedsættelse. Det blev til en tur gennem varieret dansk natur - til fods, i kano, på cykel og i joller. Der er også produceret en synstolket version til blinde/svagsynede.

Se synstolket version