Arrangementer

På denne side finder du aktuelle arrangementer, som Videnscenter om handicap afholder. Du kan også se tidligere afholdte arrangementer.

Webinar for fagprofessionelle på beskæftigelsesområdet

Webinar for fagprofessionelle på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Online via Teams (link følger efter tilmelding)

15.11.2023 10:00-11:30 Gratis Fagprofessionelle på beskæftigelsesområdet

Jobcenteret – en medspiller for mig i jobsøgningen?

Mennesker med handicap har meget blandede oplevelser af udbyttet af den støtte, som jobcenteret giver i forhold til at komme i job. På dette webinar vil du få indblik i, hvad der kendetegner det gode samarbejde mellem sagsbehandler og ledig med handicap og input på, hvad du kan gøre for at skabe det bedst mulige samarbejde, hvor jobcenteret bliver en aktiv medspiller for, at du kommer bedst muligt videre. Du kan blandt andet møde en erfaren jobkonsulent, der vil give sine bud på dette.

Læs mere

Webinar via Teams (link følger efter tilmelding)

22.11.2023 18:30-20:00 Gratis Mennesker med handicap

Hvad tænker arbejdsgivere om mit handicap?

Beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap er stigende disse år, trods det at der desværre stadig eksisterer fordomme, usikkerhed og berøringsangst på det danske arbejdsmarked. På dette webinar kan du få indsigt i, hvad arbejdsgivere tænker, når de forholder sig til at skulle ansætte medarbejdere med handicap. På webinaret kommer du helt ind i hovedet på en ansættende leder på en stor dansk virksomhed, som vil give sine perspektiver på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med handicap.

Læs mere

Webinar via Teams (link følger efter tilmelding)

25.10.2023 18:30-20:00 Gratis Mennesker med handicap

Jeg har et handicap – er der et job til mig?

At søge job kan være vanskeligt nok i forvejen. Og hvis du ovenikøbet også har et handicap, der giver dig særlige behov, kan der opstå endnu mere tvivl. Hvilke arbejdsopgaver brænder jeg for at løse? Hvordan er arbejdsfunktionen forenelig med mit handicap? Hvornår er det relevant at sætte ord på mit handicap for en potentiel arbejdsgiver? Disse spørgsmål og mange flere vil vi tage op på dette webinar. Ved at deltage vil du få adgang til viden og værktøjer, der kan give din jobsøgning ny inspiration og nye vinkler.

Læs mere

Webinar via Teams - link følger tilmelding

04.10.2023 18:30-20:00 Gratis Mennesker med handicap

Workshop – tilpasset idræt og leg

Få nye input til din faglighed i praksis på bo- og dagtilbud, aktivitetscentre eller specialskoler. Kom til inspirationsworkshop, d. 5. oktober 2023 kl. 10.00 - 15.00, om leg og idræt for mennesker med moderate og større funktionsnedsættelser. Tilmeldingsfrist d. 21. september 2023.

Læs mere

Handicaporganisationernes hus

05.10.2023 10.00-15.00 250 kr. Praktikere

Konference – Bevægelse og inklusion i folkeskolen

Videnscenter om Handicap inviterer til konference om bevægelse og inklusion. Konferencen foregår i Høje Taastrup og byder på spændende oplæg og praksisrettede workshops.

Læs mere

Handicaporganisationernes hus

21.09.2023 10.00-15.00 Gratis Lærer, pædagoger, skoleledelse, konsulenter mm.

Temadag i Friluftslivsnetværket

Få viden og inspiration til at få mennesker med større funktionsnedsættelser med ud i naturen. Dagen er særlig henvendt til dig, der arbejder på handicapområdet på et praktisk, ledelsesmæssigt eller et organisatorisk plan.

Læs mere

Brogaarden - Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

24.08.2023 9.30-15.15 500 kr.

Lancering af Solsikkesnoren på Folkemødet

Det er med stor glæde, at vi kan invitere dig til lanceringen af Solsikkesnoren på Folkemødet. Det er enestående, at et så vigtigt demokratisk mødested som Folkemødet har taget dette skridt for at styrke inklusion og tilgængelighed - og det ønsker vi selvfølgelig at fejre! Få inspiration om Solsikkesnorens potentiale, få lidt godt til ganen og vær med til at fejre, at Solsikken nu er en del af Folkemødet.

Læs mere

Folkemødet, Allinge, Bornholm, Folkemødescenen (J29)

15.06.2023 12:45

Workshop – Bevægelse for alle

Kom til gratis workshop i Århus om at få viden og inspiration til at få alle elever aktive i bevægelsesfællesskabet i skolen.  Vi kommer op ad stolene og afprøver aktiviteter. Derudover bliver I præsenteret for vores to redskaber, tilpasningshjulet og dialogkort, og får dem i hænderne. I skal ikke komme omklædte og vi sørger selvfølgelig for, at alle kan være med. Tilmeldingsfrist d. 1. juni 2023

Læs mere

VIA Campus, Ceresbyen 24 8000 Aarhus C

08.06.2023 Kl. 14.30 - 16.30 Gratis Lærere, pædagoger og studerende

Online fyraftensarrangement i Friluftslivsnetværket

DGI og Videnscenter om Handicap inviterer til et gratis online fyraftensarrangement i Friluftslivsnetværket 29. marts 2023 kl. 15.30-16.30 om naturens betydning for mennesker med psykiske udfordringer. Vi opfordrer til, du tager mødet i ørene og kombinerer viden med en gåtur.

Læs mere

Teams - via link nedenfor

29.03.2023 15.30-16.30 Gratis Netværksmedlemmer og alle med interesse i natur og/eller rehabilitering

Workshop – tilpasset idræt og leg

Få nye input til din faglighed i praksis på bo- og dagtilbud, aktivitetscentre eller specialskoler. Kom til inspirationsworkshop, d. 30. maj kl. 10.00 – 15.00, om leg og idræt for mennesker med moderate og større funktionsnedsættelser. Alle pladser er besat!

Læs mere

Videnscenter om handicap

30.05.2023 10.00-15.00 150,00 kr. Praktikere

Webinar – Bevægelse for alle

Kom til gratis webinar 2. marts kl. 14.30-16.00 ”Bevægelse for alle - inklusion i bevægelse, leg og idræt” Deltag i webinaret ”Bevægelse for alle – inklusion i bevægelse, leg og idræt”. Workshoppen henvender sig aktører i og omring folkeskolen fx lærere, pædagoger, studerende, konsulenter, skoleledere, bevægelsesvejledere mm. Workshoppen har primært fokus på mellemtrinnet- og udskolingen, men alle kan deltage og få gavn af redskaber og viden om, hvordan alle elever bliver deltagende i bevægelsesfællesskabet.

Læs mere

Online

02.03.2023 Kl. 14.30 - 16.00 Gratis Lærere, pædagoger og studerende