Illustration til bevægelsesaktiviteten ståtrold. Uden baggrund.

Om projektet

Bevægelse i skolen har betydning for alle børn og unge. Projektet har til hensigt at fremme bevægelsesglæde og inklusion i bevægelsesfællesskaber for alle børn. Derfor skaber vi, i projektet, viden og redskaber til at varetage inklusionsopgaven i bevægelsesaktiviteter. Vi leverer derudover konkrete materialer til bevægelsespauser, bevægelse i fagene samt faget idræt.

Læs mere om projektet
Heidi Gabriel fortæller om Dialogkort til Bevægelse for alle-workshop.

Workshops i folkeskolen

Mangler du viden og inspiration til, hvordan alle elever bliver aktive i fællesskabet i skolen? Så kan en 'Bevægelse for alle' workshop være med til at skabe inklusion og deltagelse i din klasse. Vi besøger gerne jeres skole med personaleworkshops om inkluderende bevægelse el. laver en workshop med én eller flere klasser.

Tilmeld din skole
Illustration til bevægelsesaktivteten stavning med kroppen. Uden baggrund.

Aktivitetsdatabase

I aktivitetsdatabasen finder du aktiviteter til idrætsundervisningen, bevægelse i fagene og aktiviteter til trivselsarbejdet. Aktivitetsdatabasen indeholder også redskaber og materialer til at rammesætte og tale om fællesskaberne og aktiviteterne.

Besøg aktivitetsdatabasen
Billede til webinar Bevægelse for alle


Se webinar om inklusion i bevægelse, idræt og leg. Få mere viden og inspiration til at få alle skoleelever med i bevægelsesaktiviteter.

På webinaret møder du enkelte aktiviteter fra vores aktivitetsdatabase samt de 2 redskaber, der er udviklet i projektet ´Bevægelse for alle’:

  1. Tilpasningshjulet – et redskab til at fremme deltagelsesmulighederne i bevægelsesaktiviteter
  2. Dialogkort – et redskab til inklusionskulturen i bevægelsesfællesskabet

Tag kontakt

Tag kontakt til en af vores konsulenter, hvis gerne vil vide mere om 'Bevægelse for alle'.

Portrætbillede af Heidi Gabriel

Heidi Gabriel

Projektleder

23 98 13 14

Portrætbillede af Karla Borup Jonsen

Karla Borup Jonsen

Konsulent

60 18 65 85