Om Videnscenter om handicap

Hos Videnscenter om handicap kan du få viden, sparring og rådgivning om, hvordan du skaber inkluderende fællesskaber og styrkede muligheder for deltagelse for børn, unge og voksne handicap - i skolen, på uddannelser, i arbejdsfællesskabet og i fritidslivet.

Vi samarbejder med fagfolk, beslutningstagere, forskere og mennesker med handicap om udvikling af metoder og redskaber. Vi skaber overblik over barrierer og virksomme indsatser og bidrager til at omsætte viden til konkrete løsninger der styrker inklusion og fællesskaber.

Videnscentrets baggrund

Videnscenter om handicap blev stiftet i 1995 af Parasport Danmark (daværende Dansk Handicap Idræts-forbund) under navnet ``Handicapidrættens videnscenter``.

Videnscentrets afsæt i Parasporten betyder, at vi har et grundlæggende fokus på, at mennesker med handicap kan og vil. Empowerment og tro på evner ligger i kernen af vores arbejde. Vi har fokus på at skabe deltagelse og inklusion i fællesskaber. Det gør vi ved, at udvikle og formidle viden og metoder, der fjerner barrierer for deltagelse.

Evaluering af videnscentrets arbejde viser flotte resultater og potentiale for udvikling

Videnscenter om handicap fik i 2019 satspulje-midler til at gennemføre en række indsatser til mennesker med handicap. Disse indsatser blev eksternt evalueret i 2021.

Læs mere

Bliv klogere på begrebet ``Deltagelse``

Deltagelse betyder, at den enkelte både er til stede og er aktivt involveret i sociale fællesskaber. Det forudsætter, at både personlige faktorer og omgivelsesfaktorer understøtter, at den enkelte både kan, tør og vil involvere sig aktivt i formelle og uformelle fællesskaber.

Læs mere