Om os

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset bevægelse, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Hvem er vi?

Videnscenter om handicap er en selvejende institution, som har eksisteret siden 1995. Vores bestyrelse er udpeget af Danske Handicaporganisationer og Parasport Danmark. Vi modtager midler fra Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering og Kulturministeriet.

Vi arbejder for, at mennesker med handicap får mulighed for at deltage aktivt i arbejdsliv, bevægelse og fritidsaktiviteter efter eget valg.

Vi stiller vores specialviden om krop, aktivitet og deltagelse til rådighed for borgere, praktikere, beslutningstagere og organisationer. Vi hjælper mennesker i job og samarbejder med en lang række institutioner og organisationer om idræts- og arbejdslivsprojekter.

Læs mere om vores arbejde

Vil du vide mere?

   > OM VIDENSCENTRET
   > VEDTÆGTER
   > ÅRSBERETNINGER
   > NYHEDSBREV
   > COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK
   > ENGLISH

Medarbejdere

Dorte Nørregaard

Centerchef

(+45) 40 92 2764

dn@remove-this.handivid.remove-this.dk

Dorte er centerchef og ansvarlig for den overordnede ledelse og koordinering. Hun har fokus på udvikling af projekter, indsatser og samarbejde inden for handicap og det aktive liv. Dorte er uddannet antropolog og har i en årrække arbejdet med aktivt medborgerskab, frivillighed og foreningsliv på det sociale og sundhedsmæssige område.

Rasmus Duus

Udviklingsleder og konsulent

(+45) 51 86 82 00

rd@remove-this.handivid.remove-this.dk

Rasmus arbejder med projekter, vidensudvikling og netværk inden for arbejdsliv og beskæftigelse for mennesker med handicap.

Rasmus er kandidat i kommunikation og virksomhedsstudier (cand.comm).

Tine Soulié

Konsulent

(+45) 21 24 32 69

ts@remove-this.handivid.remove-this.dk

Tine er konsulent og arbejder med projekter inden for handicap og det aktive liv. Fokus er på: Idræt, læring og udvikling, uddannelse, rehabilitering, vejledning og formidling. Tine er uddannet lærer, hun har en European Master's Degree in Adapted Physical Activity og er cand.scient.idræt.

 

Peter Due

Konsulent

(+45) 26 80 11 46

pd@remove-this.handivid.remove-this.dk

Peter arbejder både på veteran-projektet ’På vej til en bedre hverdag’ og med andre sider af arbejdsmarkedet for personer med et handicap. Peters fokusområder er: Jobformidling, aktivt liv og arbejdsmarkedet. Peter er uddannet lærer og har mange års erfaring fra specialområdet.

Morten Juhl Munk

Konsulent

(+45) 24 83 86 98

mm@handivid.dk

Morten er konsulent på projektet ’På vej til en bedre hverdag’ - et projekt for veteraner med PTSD. Morten har base i Aarhus, hvorfra han besøger de veteraner, der deltager i projektet. Morten er uddannet socialrådgiver og efterfølgende cand.soc. fra Aalborg Universitet.

Mie Maar Andersen

Konsulent, Ph.d.

(+45) 30 48 90 48

mma@remove-this.handivid.remove-this.dk

Mie er konsulent og arbejder med områderne aktiv fritid, bevægelse og rehabilitering. Mie har i sin Ph.d.-afhandling undersøgt betydningen af fysisk aktivitet og fællesskaber for mennesker med cerebral parese. Mie har en kandidat i humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.

Morten Hauge Larsen

Kommunikationskonsulent

(+45) 92 15 32 38

mhl@remove-this.handivid.remove-this.dk

Morten er kommunikationskonsulent i Videnscentret og arbejder med at formidle viden fra centrets projekter og fokusområder via hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev. Morten har en kandidat i analytisk journalistik.

Heidi Gabriel

Projektleder

(+45) 23 98 13 14

hg@remove-this.handivid.remove-this.dk

Heidi er projektleder på projektet Bevægelse for alle. Projektet henvender sig til folkeskoler og handler om inklusion og bevægelse for alle. Heidi har en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet i og med projekter henvendt til folkeskolen.

Mads Brix Baulund

Konsulent

(+45) 92 82 45 85

mb@remove-this.handivid.remove-this.dk

Mads er konsulent og arbejder med områderne aktiv fritid, bevægelse og deltagelse i foreningslivet. Han har i flere år arbejdet på frivillig basis med aktiv deltagelse for mennesker med handicap i bl.a. forenings- og idrætsregi. Han har en kandidat i sundhedsfremme og journalistik.

Lærke Falstaff

Projektleder

(+45) 92 82 50 94

lf@remove-this.handivid.remove-this.dk

Lærke er projektleder for projekt Natur for Alle, hvor formålet er, at få kortlagt og formidlet adgang til naturen i hele Danmark for mennesker med handicap. Lærke har en kandidat i landskabsforvaltning og har derudover flere års erfaring med naturforvaltning, friluftsliv og formidling fra det kommunale.

Janina Gaarde Rasmussen

Videns- og analysekonsulent

(+45) 92 82 50 96

jgr@remove-this.handivid.remove-this.dk

Janina arbejder tværgående med indsamling og formidling af viden om handicap og deltagelse, og har desuden særligt fokus på uddannelsesområdet. Janina er Cand.pæd. i pædagogisk antropologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet og socialpædagog og har mange års erfaring med vidensudvikling og formidling på handicapområdet.

Michael Hougaard Luther Madsen

Konsulent

(+45) 43 14 14 01

mhm@remove-this.handivid.remove-this.dk

Michael er konsulent på projektet "På vej mod en bedre hverdag" - et projekt for veteraner med PTSD. Michael har base i Kolding. Han er uddannet pædagog og har i mange år beskæftiget sig med pædagogisk-psykologisk arbejde med udsatte borgere, bl.a. personer med PTSD.

Karla Borup Jonsen

Projektmedarbejder

(+45) 60 18 65 85

kbj@remove-this.handivid.remove-this.dk

Karla er projektmedarbejder på projektet Bevægelse for alle, hvor hun arbejder med udvikling af bevægelses aktiviteter med fokus på inklusion. Karla har en kandidat i humanistisk- samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab på Københavns Universitet.

Pernille Weiss

Administrations- og projektkoordinator

(+45) 46 34 00 00

pw@remove-this.handivid.remove-this.dk

Pernille er Videncentrets administrative koordinator. Det er ofte Pernilles stemme, du hører, hvis du ringer til Videnscentret. Pernille er også uddannet yogainstruktør, og fra tid til anden underviser hun blandt andet veteraner med PTSD i yoga.

Camilla Vestergaard

Økonomi

(+45) 28 10 65 14

cv@remove-this.handivid.remove-this.dk

Camilla er ansvarlig for videnscentrets overordnede økonomi, budgetter og lønudbetalinger.

Bestyrelse

Den daglige ledelse af videnscentret varetages af centrets leder under ansvar overfor bestyrelsen, som blandt andet godkender centrets budget og årsregnskab. 

Videnscenter om handicaps bestyrelse har otte medlemmer, som er udpeget af de nævnte organisationer for en 4-årig periode:

Sif Holst (formand), Danske Handicaporganisationer (DH)
Jens Boe Nielsen, Parasport Danmark
Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer (DH)
Tine Teilmann, Parasport Danmark
Lene van der Keur, Parasport Danmark
Philip Rendtorff, Ulykkespatientforeningen, udpeget af DH
Tirsa Breinholdt, Roskilde Kommune
Kai Lundsteen, personligt udpeget