Online netværksmøde i AHA: Skånebehov – hvordan taler jeg om dem?

arrangement
Online via Teams (link følger ved tilmeldingen)
24.04.2024 18:30-20:00 Mennesker med handicap

Kom og del dine erfaringer, og hør om andre som har været eller som er i samme situation.

Hvordan sætter man bedst ord på sine skånebehov, samtidig med at man holder fokus på ens ressourcer og kompetencer?

Kender du det med, at det kan være svært at sætte de rigtige ord på overfor en arbejdsgiver, kollegaerne eller andre i ens liv, som forklarer ens skånebehov? Eller det med, at det nogle gange kan føles intimiderende at skulle ‘udstille’ sig selv og det handicap, man lever med, overfor andre? Eller måske kender du det med, at det er vigtigt med den konstruktive og positive tilgang til at fokusere på ens kompetencer, ressourcer og stærke sider, dog kan det imidlertid være udfordrende, når der er specifikke behov, der skal adresseres for at muliggøre fuld udnyttelse af ens kompetencer og ressourcer?

Kom og deltag i netværksmødet hvor vi ganske uformelt sammen vil erfaringsudveksling omkring, hvordan man bedst muligt italesætter sine skånebehov.

Mødet kommer primært til at foregå i virtuelle breakouts/grupperum, hvor der vil være god mulighed for dykke ned i jeres historier og erfaringer.

Kom og vær med og del dine erfaringer og lyt til andres perspektiver. Du sørger selv for kaffen, vi sørger for, at du får godt selskab og forhåbentlig giver og tager inspiration med dig fra aftenens netværksmøde.

Som en del af netværket ‘AHA – Arbejdsliv og Handicap’ afholder SUMH og Videnscenter om handicap et online netværksarrangement, hvor vi sætter skånebehov i fokus.

Tilmeld dig nedenfor og sæt gerne ord på, hvad du håber på at få ud af din deltagelse. Så vil vi forsøge at tage dine input med i planlægningen og gruppeopdelingen.