Aktivitet

Begrebet aktivitet bruges i hverdagssproget i mange forskellige sammenhænge. Det kan forstås som daglige handlinger i hjemmet, på arbejdspladsen eller i fritiden. Eller det kan være bestemte aktiviteter, man udfører for at nå et bestemt mål.

En mere afgrænset definition af begrebet finder vi i ICF-modellen, som bl.a. beskriver samspillet mellem kroppens funktioner, aktiviteter og deltagelse set i relation til omgivelser og faktorer knyttet til personen selv.

Her betegnes aktivitet som personens udførelse af en given opgave eller handling, men med til begrebet hører også, hvordan man anvender sine færdigheder eller løser problemer. Færdigheder er ikke noget absolut. Det, man kan, afhænger i høj grad af de sammenhænge, aktiviteten foregår i. Lad os tage aktiviteten at cykle som eksempel.