Funktionsnedsættelse

Begrebet funktionsnedsættelse er det overordnede begreb for tab eller nedsættelse af kropslige eller mentale funktioner. Det er samspillet mellem personens funktionsevne og omgivelserne, der bestemmer betydningen af funktionsnedsættelsen og dermed personens handicap.

En person med synshandicap, der har alle de nødvendige hjælpemidler til at kunne udføre sit arbejde, vil måske ikke betragte sig selv som handicappet på arbejdspladsen.