Oplevet handlekompetence/Self-efficacy

Self-efficacy og oplevet handlekompetence forstået som oplevelsen ’jeg-kan’ indgår i empowerment-processen og er personens egen vurdering af evne til at udføre en bestemt handling.

Troen på handlekraft og mestring påvirker lysten til at forsøge at mestre situationer. Læring og udvikling er baseret på, at mennesket kan tage valg, der fører til handling og give handlingerne værdi, udtryk og mening.

Jo større oplevet handlekompetence, desto mere aktivt er forsøget på at mestre problemer eller krævende situationer (Bandura, 1977).