Resiliens

Resiliens er evnen til at navigere igennem modgang – med psykologiske, sociale, kulturelle og fysiske ressourcer, som understøtter trivsel. Resiliens handler også om at kunne forhandle sig til ressourcerne – både i fællesskab og individuelt – på en måde, som er meningsfuld (for barnet/gruppen) og som resulterer i, at man når sine mål på trods af modgang (Red Barnets definition inspireret af Michael Ungar).

Resiliens er et menneskes evne og vilje til at komme styrket igennem udfordringer og udvikle sig sundt og positivt på trods af modstand/svære omstændigheder. Det vil sige, at man besidder evnen til at kunne tilpasse sig og have indflydelse på sin verden, at opleve handling, mestring – at kunne sætte, forfølge og forhandle mål (snarere end passiv tilpasning og overlevelse).

Det handler ikke bare om at kunne overkomme en svær situation, men også at kunne tillære sig, hvordan man får adgang til ressourcer og hjælp til at klare evt. modgang i fremtiden.