Christina er med i ADHD-projekt: ”Jeg håber mine erfaringer kan hjælpe andre”

Christina Kronborg fik sidste år diagnosen ADHD efter flere mislykkede uddannelsesforsøg samt en række nedture – og nogle få opture – på arbejdsmarkedet. Nu deltager hun i et projekt om erfaringer fra arbejdslivet sammen med andre, der har ADHD-diagnosen. Hun håber, det udmønter sig i bedre metoder og anbefalinger til både arbejdsgivere og jobsøgende i samme situation som hende.

Det var en sorg, da hun fik ADHD-diagnosen som 29-årig. Men for Christina Kronborg, der er droppet ud af to uddannelser og aldrig rigtig har følt sig til rette i de stillinger, hun har haft, var det også en forklaring. Noget der faldt på plads.

Siden da har hun gennemgået en healingproces, som hun kalder det. Hun har fået en bedre forståelse for, hvor hendes udfordringer og styrker ligger. Og så har Christina fået en handelsuddannelse, som er den første uddannelse, hun har færdiggjort. Hun har været tæt på før – Christina kæmpede sig igennem HF, men måtte stoppe uddannelsen og få en stress-sygemelding lige før eksamensperioden, da der var et halvt år tilbage.

Det er vigtigt at trække på erfaringer som Christinas, hvis man vil forstå, hvorfor 2 ud af 3 voksne med ADHD er arbejdsløse, og gruppen af unge med ADHD er den, hvor færrest er i gang med eller gennemfører en uddannelse sammenlignet med andre handicapgrupper.

2 ud af 3 voksne med ADHD er arbejdsløse

Erfaringerne kan blandt andet være med til at kaste nyt lys på de udfordringer mange jobcentre oplever når de skal støtte mennesker med ADHD i at få eller fastholde et arbejde. Projektet kan være med til at svare på hvor det går det galt henne, og hvad skal der til for at ændre på situationen?

Fokus på at viderebringe erfaringer og viden fra målgruppen

Det er to centrale spørgsmål, der stilles, når Videnscenter om handicap i slutningen af januar igangsætter et nyt projekt, der tager udgangspunkt i en række workshops, hvor mennesker med ADHD sammen skal finde frem til fællesnævnere i de oplevelser, de har haft i berøringen med arbejdsmarkedet.

Anna Kjær Larsen, konsulent på arbejdslivsområdet i videnscentret, leder det nye projekt, og hun håber, at tilgangen i projektet kan danne grundlag for vigtig viden til både praktikere, arbejdsgivere og deltagerne selv:

– Vi kan ikke gøre os kloge på voksne med ADHD’s arbejdsliv uden en dialog med voksne, der selv har ADHD. De har gjort sig mange flere tanker om deres arbejdsliv end vi har, og derfor er de eksperterne, når vi skal analysere problemet og finde nye mulige veje at gå. Vi skal ikke bare tale om deres individuelle erfaringer men også samarbejde om at sortere i oplevelserne og finde ud af, hvad der er vigtigst at gøre noget ved, hvis vi mere overordnet skal forbedre mennesker med ADHD’s chancer for et godt arbejdsliv, siger Anna Kjær Larsen.

Det er meningen, at projektet på baggrund af en række erfaringsworkshops skal frembringe ny viden om mulige tiltag og metoder, der kan hjælpe mennesker med psykiske handicap i deres arbejdsliv. Det er netop denne tilgang med at involvere målgruppens egne erfaringer, der tiltaler Christina Kronborg:

Nyt ADHD projekt

Videnscenter om handicap starter et nyt ADHD projekt lørdag d. 29.01.2022.

Projektleder Anna Kjær Larsen afholder en række workshops med voksne med ADHD.

Senere inviteres aktører fra jobcentre, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner til vidensudveksling.

Den fælles viden, der kommer ud af disse workshops, vil blive offentliggjort i foråret.

Projektet skal lede til videre arbejde med ideerne i praksis, så flere voksne med ADHD får fodfæste på arbejdsmarkedet.

– Det bliver fedt at snakke med andre, der har ADHD, og i samlet flok pege på nogle problemstillinger. Jeg håber, det kan skabe en ny forståelse for, hvordan man skal møde mennesker med psykisk handicap, både i uddannelsesforløb, på arbejdspladser og i jobcentre. Jeg kan kun tale for mig selv. Men jeg tænker, at de fleste gerne vil have et arbejde. Det handler jo bare om at blive mødt på den rigtige måde, fortæller Christina Kronborg.

Portrætbillede af Rasmus Duus

Rasmus Duus

Udviklingsleder og konsulent

51 86 82 00

Hvis man spørger Christina, er der særligt én ting, der undrer hende efter hun har fået stillet diagnosen ADHD:

– Når nu jeg har lært at sætte ord på mine udfordringer, så undrer det mig, at jeg i rådgivningssamtaler bliver opfordret til ikke at fortælle om min ADHD på en kommende arbejdsplads. Det er jo en vigtig del af mig, jeg skal holde hemmelig, selvom den kan have stor betydning for min arbejdsdag. Jeg håber, at vi sammen kan få øje på nogle af de normer og strukturer på arbejdsmarkedet, der får mennesker med psykiske handicap til at mistrives – for dem skal vi have ændret på.

Det nye projekt startes op lørdag d. 29. januar, hvor Anna Kjær Larsen taler hul på de første workshops med Christina Kronborg og de andre erfaringseksperter i projektet. Efterfølgende inviteres relevante aktører fra for eksempel arbejdspladser, jobcentre eller uddannelsesinstitutioner ind til vidensudveksling med erfaringseksperterne. Den fælles viden, der kommer ud af disse workshops, vil blive offentliggjort i foråret. Den skal danne grundlag for en fælles idéudvikling, som vil give anledning til at arbejde videre med nogle af ideerne i praksis og på sigt sikre, at flere voksne med ADHD får fodfæste på arbejdsmarkedet.