Publikationer

0

Kurven er tom. Vælg en eller flere bøger, som du gerne vil bestille hjem

I Videnscenter om handicap udgiver vi bøger, foldere og film om tilpasset idræt og bevægelse, arbejdsliv, friluftsliv og meget andet gennem vores eget forlag. En del af materialet kan købes her fra siden, og mange bøger og foldere kan downloades gratis. Der lægges 50 kroner i porto på alle bestillinger uanset antal.

Er du synshandicappet? Du har også mulighed for at bestille nogle af vores materialer i en mere tilgængelig version. Skriv til post@remove-this.handivid.remove-this.dk eller ring på 46 34 00 00 for at høre mere.

Kroppen som deltager

 - Idræt og bevægelse i rehabiliteringen

Redigeret af Anne-Merete Kissow og Bo Therkildsen  
Udgivelsesår: 2006

Rehabilitering forstås i dag som det at genvinde evnen til at tage magten i sit liv og deltage i sociale fællesskaber. I denne antologi er perspektivet bredt og retter sig mod den langsigtede rehabilitering "tilbage til samfundet", som ikke alene kan finde sted i en medicinsk forståelsesramme.

Antologien formidler teoretiske perspektiver på rehabilitering, krop, handicap, idræt og bevægelseslæring og giver eksempler på praksisforløb, som giver læseren mulighed for at spejle sin egen praksis. Målgruppen er primært professionelle og studerende, der beskæftiger sig med krop og bevægelse i rehabliteringsprocessen, men også fagpersoner, der er optaget af krop og rehabilitering, kan sandsynligvis også finde inspirerende tanker og ideer blandt bogens forskellige bidrag.

kr. 50,00 DKK