Publikationer

0

Kurven er tom. Vælg en eller flere bøger, som du gerne vil bestille hjem

I Videnscenter om handicap udgiver vi bøger, foldere og film om tilpasset idræt og bevægelse, arbejdsliv, friluftsliv og meget andet gennem vores eget forlag. En del af materialet kan købes her fra siden, og mange bøger og foldere kan downloades gratis. Der lægges 50 kroner i porto på alle bestillinger uanset antal.

Er du synshandicappet? Du har også mulighed for at bestille nogle af vores materialer i en mere tilgængelig version. Skriv til post@remove-this.handivid.remove-this.dk eller ring på 46 34 00 00 for at høre mere.

Inklusion af blinde og svagsynede ...

Inklusion af blinde og svagsynede i idrætsundervisningen i folkeskolen - et kandidatspeciale i krop og bevægelse hos blinde og svagsynede

Af Hannah Kjærsgaard

Formålet med rapporten er at give inspiration til lærere, som ønsker at arbejde med inklusion af blinde og svagsynede i folkeskolens idrætsundervisning.

Første del af rapporten tager udgangspunkt i interviews med henholdsvis en mand med synshandicap og en synskonsulent, som med deres konkrete erfaringer kommer med anbefalinger på området. Den aktive idrætsdeltagelses betydning for målgruppen kommer tydeligt til udtryk i de to interviews.

Anden del af rapporten fokuserer på den praktisk didaktiske del med inspiration og støtte til idrætsundervisningen i folkeskolen gennem konkrete forslag til aktiviteter.

Overvejelserne om, hvad der fungerer og ikke fungerer i idræt, og hvorfor aktiv idrætsdeltagelse er vigtigt for blinde og svagsynede elever, har også relevans for børnenes forældre. Det kan give dem en bedre forståelse for, at eleverne kan komme hjem med knubs fra idrætsundervisningen, ligesom alle andre børn kan gøre det.