Aktivitet

Begrebet aktivitet bruges i hverdagssproget i mange forskellige sammenhænge. Det kan forstås som daglige handlinger i hjemmet, på arbejdspladsen eller i fritiden. Eller det kan være bestemte aktiviteter, man udfører for at nå et bestemt mål.

En mere afgrænset definition af begrebet finder vi i ICF-modellen, som bl.a. beskriver samspillet mellem kroppens funktioner, aktiviteter og deltagelse set i relation til omgivelser og faktorer knyttet til personen selv.

Her betegnes aktivitet som personens udførelse af en given opgave eller handling, men med til begrebet hører også, hvordan man anvender sine færdigheder eller løser problemer. Færdigheder er ikke noget absolut. Det, man kan, afhænger i høj grad af de sammenhænge, aktiviteten foregår i. Lad os tage aktiviteten at cykle som eksempel.

Eksempel

Pernille er 29 år og født spastiker. Hun har nedsat kraft i benene og en usikker balance. I fritiden spiller hun kørestolsrugby i en klub to gange om ugen. Pernille vil gerne kunne cykle, både for at komme lettere omkring og for at bruge aktiviteten til at træne sit kredsløb.

Hendes balance er for usikker til, at hun kan bruge en almindelig cykel. Men hun kan køre på håndcykel. En cykel med to baghjul og evt. en el-motor vil hun også kunne bruge.

Svaret på, om Pernille er i stand til at cykle, kan altså ikke umiddelbart besvares med et ja eller et nej. Hendes færdigheder rækker til at gennemføre aktiviteten at cykle, hvis de rigtige forhold er til stede.

Læs om flere centrale begreber